Ordonanța de urgență nr. 112/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 1105 din 27 decembrie 2018, are drept obiectiv stabilirea cerințelor pentru ca site-urile web și aplicațiile mobile ale organismelor publice să fie accesibile utilizatorilor, în special persoanelor cu dizabilități.

Sunt transpuse, astfel, prevederile Directivei nr. 102/2016 din 26 octombrie 2016

Ordonanța de urgență nu se aplică următoarelor site-uri web și aplicații mobile:

a) site-urile web și aplicațiile mobile ale serviciilor publice de radiodifuziune și ale filialelor societăților care prestează astfel de servicii, precum și ale altor organisme sau filiale ale acestora care îndeplinesc o misiune de serviciu public de radiodifuziune;

b) site-urile web și aplicațiile mobile ale persoanelor juridice fără scop patrimonial care nu prestează servicii esențiale pentru public;

c) site-urile web și aplicațiile mobile ale persoanelor juridice fără scop patrimonial care nu prestează servicii care vizează în mod specific nevoile persoanelor cu dizabilități sau care le sunt destinate acestora.

(4) Prezenta ordonanță de urgență nu se aplică următoarelor tipuri de conținut al site-urilor web și al aplicațiilor mobile:

a) formatele de fișiere asociate activităților de birou, publicate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția cazului în care un astfel de conținut este necesar pentru procesele administrative active aferente atribuțiilor exercitate de organismul din sectorul public în cauză;

b) conținutul media cu dimensiune temporală preînregistrat, publicat înainte de 23 septembrie 2020;

c) conținutul media cu dimensiune temporală în direct;

d) hărți și servicii de cartografiere online, atât timp cât informațiile esențiale sunt furnizate într-un format digital accesibil pentru hărțile destinate navigației;

e) conținutul terților care nu este nici finanțat, nici elaborat ori aflat sub controlul organismului din sectorul public;

f) reproduceri ale unor elemente din colecțiile de patrimoniu care nu pot fi făcute accesibile integral, fie:

(i) ca urmare a incompatibilității cerințelor privind accesibilitatea cu conservarea elementului în cauză sau cu autenticitatea reproducerii, de exemplu, contrastul; fie

(ii) ca urmare a indisponibilității unor soluții automatizate și eficiente din punctul de vedere al costurilor, care să extragă cu ușurință textul manuscriselor sau alte elemente ale colecțiilor de patrimoniu și să le transforme în conținut compatibil cu cerințele privind accesibilitatea;

g) conținutul site-urilor de tip extranet și intranet, și anume al site-urilor web disponibile numai pentru un grup restrâns de persoane, și nu publicului larg ca atare, publicat înainte de 23 septembrie 2019, până în momentul în care astfel de site-uri web fac obiectul unei revizuiri substanțiale;

h) conținutul site-urilor web și al aplicațiilor mobile clasificate drept arhive, ceea ce înseamnă că acestea au un conținut care nu este nici necesar proceselor administrative active, nici actualizat sau editat după 23 septembrie 2019. 

Domeniul de aplicare

– Organismele din sectorul public sunt obligate să ofere anual și să actualizeze ori de câte ori este cazul, în termen de 3 zile de la constatare, o declarație privind accesibilitatea detaliată, cuprinzătoare a site-urilor lor web și a aplicațiilor lor mobile.

– Declarația trebuie să includă:

a) o explicație cu privire la părțile din conținut care nu sunt accesibile, precum și motivele care au stat la baza inaccesibilității și, după caz, alternativele accesibile prevăzute;

b) o descriere a unui mecanism de feedback și un link către acesta, pentru a permite oricărei persoane să informeze organismul din sectorul public vizat asupra oricăror neconformități ale site-ului său web sau ale aplicației mobile cu cerințele privind accesibilitatea și să solicite informațiile excluse;

c) un link către procedura de asigurare a punerii în aplicare pusă la dispoziție de organismul de monitorizare, la care se poate recurge în cazul unui răspuns nesatisfăcător la informare sau solicitare.

– Organismele din sectorul public au obligația de a transmite solicitantului un răspuns adecvat pentru fiecare informare sau la solicitare, în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării. 

Responsabilități şi drepturi

– Agenția pentru Agenda Digitală a României, denumită în continuare AADR, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, monitorizează conformitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public cu cerințele privind accesibilitatea, pe baza normelor de monitorizare și, după caz, a raportului de inspecție/audit.

– În cazul în care o persoană constată că nu există o tratare eficientă a cerințelor, a informărilor și solicitărilor primite, aceasta are posibilitatea de a se adresa Avocatului Poporului, fără a fi înlăturat dreptul persoanelor fizice sau juridice la o altă cale de atac, în contencios administrativ.

Prin ordonanţa de urgenţă sunt reglementate şi faptele care constituie contravenţii şi regimul de sancţionare.

Dispozițiile ordonanței de urgență se aplică începând cu data de 23 septembrie 2019, eșalonat, în interval de 2 ani.

Ai nevoie de OUG nr. 112/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here