Ordinul nr. 2675/2022 pentru aprobarea unor măsuri ce se aplică de unităţile sanitare, în domeniul sănătăţii publice, în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2 este în vigoare de la 09 septembrie 2022.

Potrivit acestuia, managerii unităţilor sanitare publice au obligaţia de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării accesului pacienţilor în unităţile sanitare publice, precum şi a accesului acestora la serviciile medicale fără prezentarea rezultatului unui test pentru detecţia infecţiei cu virusul SARS-CoV-2.

În vederea prevenirii şi limitării infecţiilor asociate asistenţei medicale, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare, unităţile sanitare publice pot organiza testarea pacienţilor pentru detecţia infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 în cadrul activităţii de screening la internare. Costurile activităţii de screening sunt suportate de unitatea sanitară publică din venituri proprii.

Nerespectarea de către managerii unităţilor sanitare publice a prevederilor prezentului ordin se constată de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Sănătăţii şi din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi constituie cauză de încetare a contractului de management, conform art. 184 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here