MFP nu doar primeşte informaţii din alte surse, despre contribuabili, dar şi furnizează astfel de informaţii, aşa cum prevede recentul Ordin nr. 2632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic propriu. Ordinul nr. 2632/2016 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 917 din 15.11.2016. 

MFP extinde utilizarea sistemului informatic PatrimVen prin punerea la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală în vederea furnizării de servicii pentru realizarea măsurilor cuprinse în Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor, parte a Strategiei României pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020.

Utilizarea de către autorităţile şi instituţiile publice a sistemului informatic PatrimVen se face în baza unui protocol de aderare care include lista serviciilor disponibile din cadrul sistemului informatic.

Lista serviciilor disponibile autorităţilor sau instituţiilor publice din cadrul sistemului PatrimVen se completează de către MFP, din proprie iniţiativă sau la solicitarea ANAF.

De asemenea, la cererea justificată a unei autorităţi sau instituţii publice se poate actualiza lista serviciilor disponibile. Sistemul PatrimVen poate fi utilizat de către autorităţi sau instituţii publice, inclusiv în cazul furnizării de date de către acestea, în baza protocoalelor de schimb de informaţii încheiate cu Ministerul Finanţelor Publice, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, după caz.

Ordinul MFP mai precizează că prelucrările de date cu caracter personal, efectuate potrivit scopului arătat, se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

În acest sens, MFP, respectiv ANAF publică pe portalul propriu o informare cu privire la modul de ducere la îndeplinire a prevederilor legii, cu excepţiile prevăzute în mod expres, care conţine:

 • identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 • scopul în care se face prelucrarea datelor;
 • categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor;
 • existenţa drepturilor pentru persoana vizată, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate.

În anexa la ordin este prezentat modelul Protocolului de aderare la serviciile sistemului informatic PatrimVen, prin care se solicită şi sunt disponibile următoarele servicii:

 • bănci  consultarea şi transmiterea datelor de identificare a instituţiei de credit unde persoana are sau a avut calitatea de titular de cont;
 • contribuţii de asigurări sociale  consultarea şi transmiterea de informaţii din declaraţiile D112, privind angajatorul, venitul şi contribuţiile de asigurări sociale reţinute de acesta pentru persoana fizică;
 • adeverinţa de venit (anual) a persoanei fizice adeverinţa conţine informaţii privind cuantumul şi natura veniturilor obţinute de persoană, din toate sursele, într-un an fiscal;
 • informaţii despre veniturile lunare  transmiterea informaţiilor privind cuantumul şi natura veniturilor realizate lunar, pe fiecare sursă de venit, de către persoana fizică.
 • informaţii privind veniturile anuale din ultimii ani fiscali, pe fiecare sursă de venit, de către persoana fizică;
 • bunuri (clădiri, terenuri, vehicule)  consultarea şi transmiterea datelor privind clădirile, terenurile şi vehiculele aflate în proprietatea unei persoane fizice, furnizate de unităţile administrativ-teritoriale;
 • certificat de atestare fiscală  transmiterea certificatului de atestare fiscală (CAF) în formă electronică;
 • date referitoare la situaţia fiscală  transmiterea datelor din declaraţiile fiscale depuse de către contribuabil, reprezentând declaraţii de impunere şi declaraţii informative, precum şi date din declaraţiile recapitulative;
 • date referitoare la situaţia financiară  transmiterea situaţiilor financiare depuse de către contribuabil;

De asemenea, prin sistemul PatrimVen sunt disponibile autorităţilor/instituţiilor publice, în mod implicit, rapoarte de audit/informative care cuprind jurnalul solicitărilor de acces la servicii şi răspunsurilor la acestea, în format PDF semnat. 

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here