Legea nr. 62/2023 pentru modificarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 va intra în vigoare la 23 martie 2023. 

Astfel, pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, autorităţile publice centrale şi locale, autorităţile administrative autonome, instituţiile publice, instanţele judecătoreşti, notarii publici, experţii judiciari, persoanele autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie, avocaţii, practicienii în insolvenţă şi executorii judecătoreşti au acces gratuit, direct, permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma, seturile de date şi serviciile online ale sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, în condiţii stabilite prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.

Legea mai prevede că Agenţia Naţională asigură instituţiilor şi autorităţilor publice, avocaţilor, precum şi notarilor publici accesul liber şi gratuit la registru. Registrul electronic naţional al nomenclaturilor stradale reprezintă sistemul unic de referinţă la nivel naţional, în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, oraşelor şi al municipiilor. Registrul este obligatoriu de utilizat de instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în activitatea specifică.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here