În cadrul programului de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice cu venituri mari, derulat de ANAF prin Direcţia Verificări Fiscale, pe lângă activitatea de verificare a situaţiei fiscale a persoanelor fizice selectate pe baza analizei de risc, una dintre componentele principale este utilizarea unor metode alternative de îmbunătăţire a conformării voluntare la declararea şi plata impozitului pe venit.

Întrucât s-a constatat, pe baza datelor din evidenţele fiscale aferente perioadelor anterioare, că gradul de declarare a veniturilor obţinute din străinătate de către persoanele fizice cu venituri mari este mai redus decât cel aşteptat de la o astfel de categorie de persoane, A.N.A.F. a iniţiat un program de notificare în vederea aducerii la cunoştinţa acestora a obligaţiei de depunere a declaraţiei fiscale aferente, în cazul în care, în decursul anului fiscal 2011, au realizat venituri din străinătate.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a transmis notificări de conformare prin care contribuabilii sunt invitaţi la evaluarea situaţiei fiscale şi la depunerea, dacă este cazul, a unei declaraţii fiscale aferente veniturilor care fac obiectul notificării. Notificările au fost adresate persoanelor fizice care prezintă relevanţă fiscală din punct de vedere al impozitului pe venit, întrucât comportamentul fiscal al acestora poate afecta integritatea generală a sistemului de impozitare a veniturilor.

Aceste „notificări/invitaţii la conformare voluntară” sunt utilizate cu succes şi de alte administraţii fiscale din statele membre ale U.E., dar nu numai, pentru a servi ca un instrument educaţional de încurajare a conformării voluntare.

Prin această iniţiativă, administraţia fiscală urmăreşte să se asigure că a adus la cunoştinţa contribuabililor obligaţiile fiscale care le revin în eventualitatea în care au obţinut venituri din străinătate şi le recomandă să întreprindă toate demersurile necesare în vederea conformării la declarare, notificarea neavând consecinţe juridice şi nereprezentând, în sine, o obligare la declarare sau la plată, se mai precizează în comunicatul de presă al ANAF.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here