Hotărârea nr. 827/2022 pentru modificarea şi completarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial. 

Începând cu data de 1 iulie 2022, activitatea de vaccinare împotriva COVID-19 se realizează potrivit prevederilor art. XIII alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative.

Organizarea şi coordonarea activităţilor din cadrul procesului de vaccinare se realizează de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de specialitate şi Institutul Naţional de Sănătate Publică, unitate de specialitate din subordinea acestuia.

Structurile centrale şi locale cu atribuţii în asigurarea vaccinării împotriva COVID-19

A. Structurile centrale cu atribuţii în asigurarea bunei funcţionări a programului de vaccinare împotriva COVID-19 sunt:

a) Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordine, cu rol în sănătatea publică;

b) Ministerul Apărării Naţionale, cu instituţiile din subordine, prin centrele regionale de depozitare şi distribuţie a vaccinurilor împotriva COVID-19, prevăzute în anexa la prezenta strategie;

c) Ministerul Afacerilor Interne cu instituţiile din subordine şi în coordonare;

d) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;

e) Ministerul Justiţiei, prin unităţile penitenciare.

B. Structurile locale cu atribuţii în asigurarea bunei funcţionări a programului de vaccinare împotriva COVID-19 sunt:

a) centrele de vaccinare organizate în cadrul unităţilor sanitare;

b) cabinete de asistenţă medicală primară, inclusiv cele din structura ministerelor şi a instituţiilor cu reţea sanitară proprie.

C. Structurile centrale şi locale au următoarele responsabilităţi în asigurarea vaccinării împotriva COVID-19:

a) Ministerul Sănătăţii (MS):

1. elaborează actele normative necesare implementării în mod unitar a activităţilor legate de procesul de vaccinare împotriva COVID-19;

2. avizează instrucţiunile şi procedurile de lucru privind vaccinarea împotriva COVID-19, elaborate de INSP, necesare implementării în mod unitar a activităţilor legate de procesul de vaccinare;

3. asigură achiziţia de vaccinuri împotriva COVID-19;

4. desemnează, prin act administrativ, persoanele responsabile cu recepţia vaccinurilor împotriva COVID-19;

5. realizează repartiţia tranşelor de vaccin împotriva COVID-19 pe centre regionale de depozitare şi distribuţie, în funcţie de capacitatea de stocare a acestora;

6. monitorizează stocurile de vaccinuri împotriva COVID-19 la nivel naţional;

7. transmite INSP informaţiile privind tranşele de vaccin împotriva COVID-19, pe tip de produs, inclusiv cantitate, data de livrare, număr lot şi termen de valabilitate, în vederea introducerii informaţiilor în RENV;

8. colaborează cu celelalte instituţii implicate în asigurarea derulării activităţilor legate de vaccinarea împotriva COVID-19;

9. asigură coordonarea, în colaborare cu MAPN, a livrărilor de vaccinuri împotriva COVID-19 către centrele regionale de depozitare şi distribuţie;

10. asigură dezvoltarea şi menţinerea capacităţii de depozitare a vaccinurilor împotriva COVID-19, în colaborare cu structurile MAPN sau prin contractarea serviciilor necesare şi a echipamentelor frigorifice necesare menţinerii vaccinurilor la temperatura recomandată de producător;

11. menţine legătura cu comitetele şi comisiile de specialitate naţionale şi internaţionale pentru adaptarea viziunii asupra vaccinării împotriva COVID-19 în funcţie de noile dovezi ştiinţifice apărute, produsele vaccinale existente şi schemele de administrare;

12. participă la consultările cu Comisia Europeană în procesul comun pentru asigurarea accesului atât la vaccinuri împotriva COVID-19, cât şi la materiale medicale şi sanitare;

13. realizează campanii de informare şi comunicare privind vaccinarea împotriva COVID-19 pentru personalul medicosanitar şi populaţia generală;

14. asigură funcţia de comunicare cu populaţia şi massmedia cu privire la evoluţia situaţiei privind vaccinarea şi cu privire la măsurile întreprinse pentru coordonarea activităţii de vaccinare;

15. asigură, în colaborare cu INSP, continuitatea administrării, dezvoltării şi mentenanţei instrumentelor socialmedia care au fost folosite pe parcursul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19;

16. administrează şi asigură, în colaborare cu STS, dezvoltarea şi mentenanţa Platformei naţionale de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19, https://vaccinarecovid. gov.ro/;

17. colaborează cu MAI în vederea asigurării condiţiilor logistice necesare transportului de vaccinuri, în România sau în afara României;

18. asigură fondurile pentru activităţile din responsabilitate.

b) Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP)

1. asigură introducerea în RENV a informaţiilor primite de la MS privind tranşele de vaccin împotriva COVID-19, pe tip de produs, inclusiv cantitate, data de livrare, număr lot şi termen de valabilitate;

2. asigură înregistrarea în RENV a repartiţiilor de vaccinuri împotriva COVID-19 către centrele regionale de depozitare şi distribuţie;

3. asigură monitorizarea consumului de vaccinuri prin vaccinare, precum şi prin pierderile de orice tip;

4. asigură monitorizarea posibilelor reacţii adverse indezirabile postvaccinare (RAPI), precum şi raportarea acestora;

5. asigură efectuarea analizei cazurilor de RAPI raportate postvaccinare împotriva COVID-19;

6. asigură elaborarea de instrucţiuni şi proceduri de lucru privind vaccinarea împotriva COVID-19 necesare implementării în mod unitar a activităţilor legate de procesul de vaccinare, precum şi revizuirea acestora, după caz;

7. asigură postarea pe site-ul propriu de analize şi rapoarte privind vaccinarea împotriva COVID-19;

8. asigură informarea MS privind disfuncţionalităţile sesizate în procesul de vaccinare împotriva COVID-19;

9. colaborează cu ANMDMR în vederea realizării unui schimb de informaţii cu privire la reacţiile adverse postvaccinale indezirabile (RAPI);

Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) îşi încetează activitatea în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Documentele aferente desfăşurării activităţii CNCAV se predau pe bază de proces-verbal de predare-primire în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, după cum urmează:

a) arhiva electronică şi arhiva instrucţiunilor emise de CNCAV – către INSP;

b) arhiva documentelor aferente corespondenţei CNCAV – către MS.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here