Legea nr. 262 din 20 Noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul oficial nr. 1112 din 20 noiembrie 2020.

Legea nr. 262/2020 reglementează o formă de finanțare acordată elevilor ce participă la învățământul dual. Învățământul dual este acea formă de învățământ organizată de autorități dar care se realizează la nivel practic în cadrul activității realizate de angajatori – a de vedea art. 25 alin. (4) din Legea educației nr. 1/2011, cu modificări ulterioare.

Una dintre condiții este acordarea de angajator către elev a unei burse al cărui cuantum nu poate să fie mai mic de cel similar în procedura din sistemul public.

Prin Legea nr. 262/2020, aceste burse au același tratament fiscal ca și sponsorizările, respectiv:

  • Pentru plătitorii de impozit pe profit, sunt cheltuieli considerate nedeductibile fiscal, dar reduc impozitul pe profit la plată în cea mai mică dintre următoarele valori:

a) 7,5 la mie din cifra de afaceri;

b) 20% din impozitul pe profit datorat.

  • Pentru plătitorii de impozitul pe venitul microîntreprinderii, se pot acorda aceste burse de finanțare a elevilor din învățământul dual cu reducerea impozitului pe venitul microîntreprinderii cu procentul de 20% datorat în trimestrul în care s-a acordat bursa.

De reținut:

Persoanele fizice ce beneficiază de aceste burse în sistemul dual de învățământ nu trebuie să fie înscrise în Registrul cu beneficiarii de sponsorizări pentru a se beneficia de facilitatea fiscală.

În cazul în care suma burselor este mai mare decât cuantumul descris mai sus, sumele se raportează 7 ani pentru plătitorii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here