OpANAF nr. 15 din 2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare a fost publicat în Monitorul oficial nr. 34 din 12 ianuarie 2020.

Prin OpANAF nr. 15/2021 se modifică procedura de depunere a formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii/ Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”.

Acest formular se poate depune la autoritatea fiscală până în data de 25 mai 2021 pentru venituri realizate în anul 2020.

Au dreptul să solicite direcționarea procentului de 3,5% din impozitul pe venit următoarele categorii de contribuabili persoane fizice:

 • Persoane ce realizează venituri din salarii;
 • Persoane ce realizează venituri din pensii când aceasta este mai mare decât suma neimpozabilă;
 • Persoane ce realizează venituri din activități independente impozitate prin norme de venit;
 • Persoane ce realizează venituri din activități agricole impozitate prin norme de venit;
 • Venituri din activități sportive realizate în mod independent impozitate prin stopaj la sursă;
 • Venituri din drepturi de proprietate intelectuală impozitate prin stopaj la sursă;
 • Venituri din cedarea folosinței bunurilor impozitate prin norme de venit/cheltuieli forfetare.

Beneficiarii redirecționării procentului din impozitul pe venit pot fi:

 • Entitățile non-profit;
 • Unități de cult;
 • Acordarea de burse private.

Foarte important: dacă beneficiarii sumelor sunt unități de cult sau organizații fără scop patrimonial, acestea trebuie să fie înregistrate în registrul special ținut de autoritatea fiscală cu beneficiarii de sponsorizări și beneficiarii de redirecționare a cotei din impozitului pe venit.

Trimiterea formularului se poate realiza astfel:

 1. Prin poștă, în mod individual sau pe bază de borderou;
 2. La registratura organului fiscal în mod individual sau pe bază de borderou;
 3. Prin intermediul SPV;
 4. Prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here