Ordinul nr. 2021/2021 privind competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere intră în vigoare de la 01 ianuarie 2022.

Ordinul aprobă Procedura de administrare a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Astfel, începând cu anul 2022, declaraţiile de impunere şi declaraţiile informative ale persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere se depun la organul fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.

Conform procedurii, competenţa pentru înregistrarea fiscală a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care solicită înregistrarea fiscală ulterior datei de 1 ianuarie 2022 revine organului fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.

Pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia înregistrării în registrul comerţului, înregistrarea fiscală iniţială se realizează potrivit legii speciale.

Competenţa pentru înregistrarea fiscală iniţială a sediilor secundare cu minimum 5 angajaţi pentru respectivul sediu secundar, pentru care persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere au obligaţia să solicite înregistrarea fiscală ca plătitori de impozit pe venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, revine organului fiscal central în a cărui rază teritorială se află sediul secundar.

Competenţa pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de sediile secundare cu minimum 5 angajaţi pentru respectivul sediu secundar, pentru care contribuabilii au obligaţia să solicite înregistrarea fiscală ca plătitori de impozit pe venituri din salarii, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, revine organului fiscal în a cărui evidenţă fiscală se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere declară sediile secundare cu mai puţin de 5 angajaţi la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.

În certificatul de înregistrare fiscală al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere se înscrie domiciliul fiscal al acestora, stabilit în conformitate cu dispoziţiile art. 31 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală.

În situaţia în care o persoană fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere efectuează plata impozitului pe veniturile din salarii datorat de sediul său secundar, documentele de plată se întocmesc distinct şi cuprind în mod obligatoriu şi următoarele informaţii:

a) codul de identificare fiscală şi denumirea persoanei care face plata, respectiv persoana fizică care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care a înfiinţat sediul secundar – în calitate de plătitor;

b) codul de identificare fiscală al sediului secundar pentru care se face plata – în calitate de beneficiar.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here