Ordonanţa de urgenţă nr. 142/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului este în vigoare de la 28 octombrie 2022. 

Agenţii de poliţie care au promovat concursul de admitere la programul de master profesional, destinat formării iniţiale a ofiţerilor de poliţie, frecventează cursurile acestuia cu scoatere de la locul de muncă, situaţie în care li se acordă solda de funcţie/salariul de funcţie avută/avut la data începerii cursurilor, de solda de grad/salariul gradului profesional deţinut şi de gradaţii, precum şi de celelalte drepturi aplicabile personalului din instituţia de învăţământ, cu excepţia soldei de comandă/salariului de comandă.

Noul act normativ prevede de asemenea, acordarea gradului profesional agenţilor de poliţie care au absolvit programul de master profesional, în funcţie de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, iar nu gradul profesional de subinspector de poliţie şi numirea în funcţie şi nu ca debutanţi.

Agentului de poliţie care a absolvit programul de studii universitare de master profesional nu i se poate modifica raportul de serviciu timp de cel puţin 5 ani de la numirea în funcţie la unitatea în care este repartizat după absolvire, după acordarea gradului profesional de ofiţer. Prin excepţie, modificarea raporturilor de serviciu se poate realiza în cadrul aceleiaşi unităţi sau în situaţia în care intervine reorganizarea unităţii.

Elevul, studentul sau poliţistul care refuză încheierea unui nou angajament sau care nu respectă condiţiile angajamentelor încheiate este obligat să restituie, proporţional cu perioada rămasă de executat, cheltuielile efectuate în total pe timpul şcolarizării/desfăşurării programelor/cursurilor, inclusiv cele aferente drepturilor salariale acordate pe perioada cursurilor cu scoatere de la locul de muncă, după caz, potrivit reglementărilor în vigoare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here