Legea nr. 325/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare intră în vigoare la 26 noiembrie 2022.

Astfel, legea prevede că în Ministerul Afacerilor Interne, ofiţerii în activitate provin şi din absolvenţi ai programelor de studii universitare de master profesional organizate în scopul formării ofiţerilor la instituţiile de formare profesională care pregătesc personal pentru nevoile instituţiei, destinate candidaţilor care deţin o licenţă în specializări universitare necesare structurilor instituţiei.

Numirea în funcţii şi avansarea în grad a cadrelor militare în activitate, cărora le sunt incidente reglementări profesionale specifice, stabilite la nivel naţional, se realizează în baza prezentului statut, cu respectarea condiţiilor stabilite prin reglementările respective.

Amintim că, potrivit Legii nr. 80/1995, încadrarea ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în funcţii se face ţinând seama de nevoile forţelor armate, de competenţa şi conduita morală ale acestora.

La încadrarea ofiţerilor în funcţii se va ţine seama şi de experienţa dobândită pe treptele ierarhiei militare, promovarea efectuându-se, de regulă, în funcţii sau la eşaloane imediat superioare. Iar pentru determinarea aptitudinilor şi cunoştinţelor ofiţerilor, necesare la încadrarea în anumite funcţii stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, se vor folosi teste ori se va organiza examen sau concurs.

Condiţiile privind studiile, stagiul în funcţii şi alte criterii necesare pentru încadrarea şi promovarea ofiţerilor în unele funcţii se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here