18 Iulie, 2018

A fost modificată Legea bibliotecilor

În Monitorul Oficial 71 din 30 ianuarie 2012 a fost publicată Ordonanţa 4 din 25 ianuarie 2012 pentru modificarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002.

Astfel, Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 1. La articolul 12, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Biblioteca Naţională a României este instituţie publică, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional”.

O altă modificare este reprezentată de faptul că documentele aflate în colecţiile bibliotecilor, care au statut de bunuri culturale comune, nu sunt active fixe corporale şi sunt evidenţiate în documente de inventar. Excepţie fac bunurile culturale care sunt din patrimoniul cultural naţional mobil, constituite în colecţii speciale. Acestea sunt considerate active fixe corporale, fiind evidenţiate, gestionate şi inventariate în conformitate cu prevederile legale.

De asemenea, în actul normativ este precizat că Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor art. I, din prezentul act normativ, în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional pe anul 2012.

În acelaşi timp, se autorizează Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu.

Nu în ultimul rând,  potrivit actului normativ, modificările în execuţia bugetului de stat pentru anul 2012, ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, se efectuează pe baza instrucţiunilor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi comunicate Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

Sursa: Monitorul Oficial           

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu