Prin hotărâre a Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, Statutul Uniunii a fost, recent, modificat prin Hotărârea nr. 4 din 28 mai a.c., publicată în Monitorul Oficial nr.555 din 4 august 2011.

● Prin modificările aduse la Hotărârea nr. 3/2007, republicată, se prevede că pierd dreptul de a susţine examenul de definitivat practicienii în insolvenţă stagiari care nu îl susţin şi nu îl promovează în cel mult 5 ani de la dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar, cu excepţia celor care în această perioadă au fost incompatibili, adăugire care nu exista în forma anterioară a prevederilor statutare.

Stagiul de pregătire profesională, precum şi stagiul de adaptare se desfăşoară sub îndrumarea unui coordonator de stagiu, practician în insolvenţă definitiv, stagiarul având calitatea de salariat sau colaborator. Prin hotărârea adoptată, au fost adăugate precizări în sensul că, pe perioada stagiului practicianul în insolvenţă stagiar va fi remunerat de forma de organizare cu care are relaţii contractuale cu echivalentul a cel puţin un salariu minim lunar pe economie stabilit pentru anul în curs. Contractul de stagiu se încheie cu forma de organizare, stagiul desfăşurându-se sub îndrumarea unui coordonator de stagiu nominalizat, practician în insolvenţă în cadrul formei de organizare.

● În ce priveşte selectarea îndrumătorilor de stagiu, a fost modificată condiţia de vechime a acestora, de la 3 la cinci ani de la data înscrierii în Tabloul UNPIR. Rămân valabile celelalte condiţii, respectiv venitul brut din activitatea de practician în insolvenţă şi ca îndrumătorul de stagiu să nu fi suferit nicio sancţiune disciplinară de natura celor prevăzute în Statut. De asemenea, selectarea îndrumătorului  se face în funcţie de volumul de activitate al acestuia, pe baza unei grile întocmite în funcţie de veniturile realizate în anul anterior atestării de către cabinetul sau societatea profesională în care îşi exercită profesia. Veniturile realizate de coordonatorul de stagiu nu se pot situa sub valoarea de 50.000 lei, faţă de cifra de 10.000 lei prevăzută în forma anterioară a Statutului.

● În ce priveşte procedura de administrare a fondului de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, a fost introdusă în Statut precizarea potrivit căreia în cazul în care, conform practicii locale, instanţele consideră că nu este necesară aprobarea pentru decontarea din fondul de lichidare, aceasta este de competenţa filialei UNPIR, care va dispune aprobarea conform criteriilor stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 şi de statut.

Decontarea cheltuielilor din fondul de lichidare, în condiţiile în care în averea debitoarei existau bunuri ce puteau fi valorificate sau sume de bani, constituie abatere. La această normă, a fost adăugată, cu titlu de excepţie, situaţia în care bunurile sau sumele de bani sunt insuficiente şi a fost cerută închiderea procedurii în temeiul art. 131 din Legea insolvenţei. Obligaţia privind plata sumelor din fondul de lichidare către practicienii în insolvenţă aparţine filialei Uniunii pe raza căreia îşi are sediul debitoarea.

Plata onorariilor practicienilor în insolvenţă ce sunt achitate din fondul de lichidare se face, în ordinea vechimii, la tarife care au fost modificate prin recenta hotărâre a Uniunii.

● Au fost modificate şi taxele pentru operaţiunile legate de Registrul formelor de organizare – pentru societăţi profesionale şi pentru cabinetele individuale şi cabinetele asociate, precum şi taxele şi cotizaţiile pentru practicienii în insolvenţă membri ai Uniunii.

*

Activitatea practicienilor în insolvenţă este reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. 86/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.254/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here