Fundaţia pentru Parteneriat publică Ghidul şi anexele specifice Componentei “Dezvoltare durabilă”, în cadrul Rundei 1 a Fondului ONG, parte a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014, finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.

Obiectivul general al Componentei “Dezvoltare durabilă” este sprijinirea dezvoltării durabile şi îmbunătăţirea stării mediului în România, prin contribuţia ONG-urilor şi prin participare publică. Această Componentă va sprijini proiecte care se încadrează în următoarele domenii principale de interes: schimbările climatice, protecţia biodiversităţii şi peisajului, ecoturism, activităţi de advocacy şi watchdog de mediu/conştientizare ecologică şi participare publică sporită în luarea deciziilor de mediu, educaţie ecologică.


Solicitanţi eligibili
în cadrul prezentului Apel sunt exclusiv organizaţii neguvernamentale şi nonprofit, înfiinţate legal şi cu sediul în România, organizate şi conduse conform legislaţiei româneşti în vigoare cu privire la organizaţiile neguvernamentale, respectiv asociaţii, fundaţii şi federaţii, constituite conform prevederilor O.G. nr. 26/2000 sau Legii nr. 21/1924 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare.
În plus faţă de criteriile menţionate mai sus, solicitanţii trebuie:
 să respecte valorile democratice şi drepturile omului;
• să aibă capacitatea, conform statutului lor, să acţioneze în domeniul protecției mediului, dezvoltării durabile sau alte domenii conexe abordate prin proiect;
• să fie independenţi de guvern şi alte autorităţi publice locale, regionale şi naţionale;
• să fie independenţi de partide politice şi de organizaţii comerciale;
• să fie direct răspunzători pentru elaborarea şi managementul proiectului împreună cu partenerul şi să nu acţioneze ca intermediari.
La depunerea aplicaţiei, solicitanţii vor semna şi depune o declaraţie prin care vor certifica faptul că îndeplinesc condiţiile de eligibilitate menţionate în această secţiune. 

Suma totală alocată
pentru această Componentă în cadrul primei runde de Apeluri pentru Cereri de finantare este de 2.100.000 Euro.

Finanţarea este dedicată organizaţiilor neguvernamentale. Mai multe informaţii cu privire la eligibilitatea solicitantului şi partenerilor se regăsesc în Ghidul solicitanţilor, care poate fi descărcat la adresa aceasta.

O organizaţie poate depune, în calitate de solicitant, un număr maxim de două cereri de finanţare în cadrul Componentei “Dezvoltare durabilă” pentru acest Apel pentru cereri de finanţare, din care numai o singură aplicaţie pentru Granturi mari.


Termenul de depunere
a aplicaţiilor este 31 iulie 2013.
Potentialii solicitanţi pot adresa întrebări referitoare la acest Apel pentru Cereri de finanţare prin e-mail, telefon sau fax până la data de 25 iulie 2013 (inclusiv), în atenţia: Imola Antal – Manager Program; E-mail: envirnment@repf.ro; telefon: 0266 310 678; fax: 0266 310 678.
Răspunsurile vor fi transmise până cel mai târziu 29 iulie 2013, iar întrebările care prezintă interes şi pentru alţi solicitanţi, împreună cu răspunsurile aferente, vor fi publicate pe pagina de internet a Programului şi pe pagina de internet a Fundaţiei pentru Parteneriat.
Pentru a veni în sprijinul potenţialilor solicitanţi, vor fi organizate cinci sesiuni generale de informare care vor conţine informaţii cu privire la lansarea tuturor celor cinci Componente ale programului de finanţare.
Sursa: FondONG.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here