Ordonanța de urgență nr. 104/2021 privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică este în vigoare de la 27 septembrie 2021. Aceasta prevede desfiinţarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO şi înfiinţarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică, (DNSC).

Potrivit actului normativ, Directoratul Național de Securitate Cibernetică este organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, cu personalitate juridică, finanțat integral din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. DNSC preia activitățile, atribuțiile și personalul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO, cu menținerea drepturilor salariale avute la data preluării.

Principalele obiective ale DNSC sunt:

a)asigurarea securității, confidențialității, integrității, disponibilității, rezilienței elementelor din spațiul cibernetic național civil, în cooperare cu instituțiile care au competențe și atribuții în domeniu;

b)asigurarea cadrului de strategii, politici și reglementări care să susțină implementarea viziunii naționale în domeniul securității cibernetice;

c)crearea cadrului național de cooperare între instituții din domeniul public, privat, de educație și cercetare, pentru asigurarea unei viziuni și abordări realiste, comune și coerente privitor la securitatea cibernetică a României;

d)crearea și operarea unei platforme naționale de colaborare care să permită schimbul de informații între constituenți, instituții ale statului, mediul academic și mediul privat în domeniul incidentelor, vulnerabilităților și crizelor de natură cibernetică;

e)crearea cadrului național de certificare în domeniul securității cibernetice, în cooperare cu instituțiile care au competențe și atribuții în domeniu;

f)crearea cadrului național de instruire în domeniul securității cibernetice, în cooperare cu instituțiile care au competențe și atribuții în domeniu;

g)promovarea și susținerea pe plan internațional a strategiei naționale în domeniul securității cibernetice;

h)crearea cadrului național destinat evaluării noilor tehnologii și impactului acestora asupra securității cibernetice a României;

i)dezvoltarea capacității de atragere de fonduri de finanțare pentru realizarea obiectivelor instituționale;

j)elaborarea și coordonarea planului de management al crizelor de securitate cibernetică la nivel național, în cooperare cu instituțiile care au competențe și atribuții în domeniul managementului crizelor, precum și prin colaborare cu ceilalți membri permanenți din COSC.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here