Prin Ordinul 28 din 13 ianuarie 2012, publicat în Monitorul Oficial 31 din 13 ianuarie 2012 , a fost  aprobată Procedura privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Vă prezentăm în continuare câteva prevederi importante prezente în actul normativ.

Potrivit Procedurii, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, reglementată de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, se calculează de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Care este organul fiscal din cadrul ANAF ?

Conform actului normativ, organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal, în cazul persoanelor fizice, sau organul fiscal în a cărui evidenţă contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe, în cazul celorlalţi contribuabili.

În ce situaţii organul fiscal competent stabileşte taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ?

Una dintre situaţiile în care organul fiscal stabileşte taxa este cea în care primul proprietar din România al autovehiculului intenţionează să efectueze înscrierea în evidenţele autorităţii competente pentru dobândirea dreptului său de proprietate asupra autovehiculului respectiv.

De asemenea, o altă situaţie este cea în care persoana fizică sau juridică solicită repunerea în circulaţie a unui autovehicul după încetarea exceptării sau scutirii prevăzute la art. 3 şi 8 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

În acelaşi timp, organul fiscal stabileşte taxa pentru emisiile poluante la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional i s-a restituit proprietarului plătitor valoarea reziduală a taxei.

Nu în ultimul rând, taxa poate fi stabilită cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate în Romania asupra unui autovehicul rulat dacă pentru acest autovehicul nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule.

Potrivit actului normativ, calcularea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se face cu ajutorul aplicaţiei informatice-suport, realizate şi implementate de Direcţia generală de tehnologia informaţiei.

Informaţii privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

Persoana fizică sau juridică care doreşte să efectueze una din operaţiunile prevăzute la art. 4 din Legea 9/2012 depune la organul fiscal competent o cerere, completată conform modelului aprobat prin anexa nr. 2 la Ordinul 28 din 13 ianuarie 2012, însoţită de documentele prevăzute la art. 3 alin. (2) din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 9/2012, în copie şi în original. Documentele în original se restituie contribuabilului, după verificarea conformităţii şi înscrierea pe copiile care rămân la organul fiscal a vizei „conform cu originalul”.

Astfel, compartimentul de specialitate calculează taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule pe baza documentelor depuse de contribuabil şi a elementelor prevăzute de lege şi de normele metodologice. După aceea, compartimentul de specialitate întocmeşte Referatul privind stabilirea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Ordinul 28 din 13 ianuarie 2012.

Referitor la dovada plăţii taxei, aceasta se prezintă autorităţii competente pentru înmatricularea autovehiculului, pentru repunerea în circulaţie a autovehiculului după încetarea unei exceptări sau scutiri, pentru reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul scos din parcul auto naţional ori pentru prima transcriere a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul, în condiţiile legii.

Ca o ultimă precizare, în vederea restituirii sumelor reprezentând diferenţa dintre taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule plătită în perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2008/taxa pe poluare pentru autovehicule plătită în perioada 1 iulie 2008 – 12 ianuarie 2012, compartimentul de specialitate procedează la calcularea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Sursa : Monitorul Oficial

1 COMENTARIU

  1. nu vi se pare taxa de poluare exagerata .mai ales pt autoturismele inmatriculate in romania .cine isi mai permite sa mai inmatriculeze masini asa cu preturile astea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here