OpANAF nr. 1253 din 2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată“ a fost publicat în  Monitorul oficial nr. 791 din 17.08.2021.

Prin OUG nr. 59/2021 cu aplicare de la 01 iulie 2021 au fost transpuse în legislația națională prevederile comunitare aplicabile în domeniul TVA pentru vânzările de bunuri la distanță pentru vânzările prin platforme electronice și alte modificări în domeniul TVA, cum ar fi un nou plafon cumulat pentru serviciile electronice și livrări intracomunitare de bunuri realizate către persoanele impozabile.

Astfel, trebuie modificat rândurile 17 și 18 unde să se reflecte noul plafon pentru servicii comunicate electronic când o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA realizează astfel de servicii fără a depăși plafonul de 46.337 lei.

Subliniem faptul că în acest moment în cadrul acestui plafon se cuprind atât livrări intracomunitare de bunuri cât și prestări servicii telecomunicații, radiodifuziune și televiziune, sau servicii comunicate pe cale electronică în favoarea unor persoane neimpozabile din alte state membre.

La depășirea acestui plafon trebuie aplicate noile reguli pentru TVA privind comerțul la distanță.

Având în vedere că prin aceiași ordonanță – OUG nr. 59/2021 au fost reglementate o serie de scutiri de TVA pentru importuri, pentru achiziții intracomunitare și în unele cazuri pentru livrările către platformele de vânzare la distanță s-au modificat instrucțiunile de aplicare pentru rândurile 24, 25 și 26 din decontul de TVA.

Foarte important: actualul format al decontului de TVA se va utiliza pentru raportările aferente tranzacțiilor realizate începând cu data de 01 iulie 2021, practic TVA aferent lunii iulie se va declara prin acest decont de TVA.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here