OpANAF nr. 51 din 2021 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă a fost publicat în Monitorul oficial nr. 59 din 19 ianuarie 2021. 

Actul normativ analizat astăzi actualizează formularul și procedura de depunere pentru două declarații fiscale:

  1. Declarația 100 privind plata impozitelor către bugetul de stat;
  2. Declarația 710 privind posibilitatea rectificării unor sume datorate bugetului de stat.

Declarația 100 se modifică având în vedere următoarele noi proceduri de impozitare:

  • Scăderea din impozitul pe venitul microîntreprinderii a costului cu achiziția caselor de marcat cu memorie fiscală așa cum prevede Legea nr. 153/2020 cu modificări ulterioare. Pentru realizarea procedurii de reducere a impozitului în rubricația declarației se introduce rd. 1.2 Costul de achiziție al caselor de marcat. Dacă legislația va prevedea alte posibile bonificații, acestea se vor înregistra la rd. 1.3 din declarație;
  • altă modificare este generată de faptul că de la 1 ianuarie 2021 veniturile din punctele de despăgubire acordate de autoritatea națională de restituire pentru restituirea proprietăților ANRP, la persoane fizice ce NU SUNT MOȘTENITORII direcți sau succesorii direcți ale proprietăților pentru care se acordă despăgubirile conform legislației în vigoare, se impozitează cu procentul de 10% prin stopaj la sursă în categoria impozitului pe venitul din alte surse. A se vedea în acest sens procedura prevăzută de pct. 70 din Legea nr. 296/2020 ce modifică art. 114 din Codul fiscal.

Formularul 710 se actualizează și ține cont de aceste noi modificări și se utilizează în cadrul procedurilor de rectificare a unor sume declarate către bugetul de stat.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here