Prin recenta lege nr. 62/2020, parlamentul a aprobat aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență.

Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 425 din 21 mai 2020 şi este în vigoare din 24 mai, urmând ca, în termen de 15 zile de la data, ministerele de resort să elaboreze proceduri de punere în aplicare.

Amânarea la plată a chiriei

Beneficiari

– Chiriaşii (locatari, în termenii din Codul civil) pot amâna la cerere, fără plată de dobânzi și penalități, plata chiriei pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuințe.

Locatarii care pot beneficia de acest drept sunt :

  • persoane juridice: operatori economici, practicanți ai profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat, a căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgență,

precum şi

  • persoane fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgență.

Perioada de acordare a amânării la plată

Facilitățile se aplică în mod corespunzător pentru toată perioada stării de urgență, precum și pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgență.

Organul fiscal avansează plata chiriei

– Pentru categoriile de locatari care pot beneficia de această facilitate, plata chiriilor către locatori va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent.

– Plata se face în contul locatorilor la cererea locatarilor, pe baza următoarelor acte:

  • contractului de închiriere
  • act adițional între locator și locatar la contractul de locațiune, care va conține, în principal, acordul părților pentru amânarea plății chiriei, durata perioadei de amânare a plății chiriei, suma aferentă acestei perioade de amânare;
  • orice fel de act al locatarului care dovedește imposibilitatea plății chiriei în perioada specificată în actul adițional dintre locator și locatar.

Obligaţia chiriaşului de returnare către organul fiscal

– Locatarii care beneficiază de această facilitate sunt obligați să plătească chiriile lunare, a căror plată a fost amânată prin act adițional între locator și locatar, organului fiscal teritorial competent, care a plătit aceste chirii locatorului, eșalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020.

– În caz de neplată, organul fiscal procedează la executarea silită a creanțelor nerecuperate, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Cererea de plată formulată de locator

– Pot face cerere de plată către operatorul fiscal teritorial competent locatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) chiria lunară specificată în actul adițional dintre locator și locatar este mai mică, cel mult egală cu chiria din luna februarie 2020;

b) valoarea chiriei lunare din actul adițional este de maximum 10.000 RON pentru operatorii economici pentru fiecare locație și maximum 2.000 RON pentru persoane fizice pentru o singură locație.

Regim special privind veniturile impozabile

Derogare de la Codul fiscal

– În anul 2020 NU sunt venituri impozabile veniturile din cedarea folosinței bunurilor imobile obținute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct.

Dispoziţia privind această facilitate constituie o derogare de la prevederile art. 84 alin. (1) – (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Condiţii pentru accesarea acestei facilităţi

– Contribuabilii care beneficiază de această facilitate sunt aceia care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puțin 30% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

– De aceste prevederi beneficiază și persoanele fizice care în anul 2019 au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere și, începând cu anul 2020, au calificat aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente, dacă au redus pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puțin 30% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

Perioada de acordare a facilităţii

– Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de această facilitate este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinței bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

Derogare privind baza de calcul al CASS

În anul 2020, contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, redusă cu cel puțin 30% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020, NU intră în plafonul de calcul anual anual de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice privind impozitul pe venit.

Reglementarea constituie o derogare de la prevederile art. 170 din Codul fiscal privind CASS datorată de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) –h), din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației unice.

– De aceste prevederi beneficiază și persoanele fizice care în anul 2019 au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere și, începând cu anul 2020, au calificat aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente, dacă au redus pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puțin 30% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit și ai celor care datorează impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:

– veniturile din cedarea folosinței bunurilor imobile obținute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct sunt impozabile doar în proporție de 80% din valoarea lor;

– condiţia este ca reducerea, pe perioada anului 2020, a contravalorii folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puțin 20% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

– veniturile pentru care se beneficiază de această facilitate sunt doar acele venituri rezultate din contractele pentru care contribuabilii au redus contravaloarea folosinței bunului imobil, în condiţiile de mai sus.

– perioada pe care contribuabilii pot beneficia de această facilitate este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinței bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here