OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 0393 din 14 mai 2020

 Actul normativ analizat astăzi reglementează procedura efectivă de  obținere a certificatului de situații de urgență ținând cont de veniturile și încasările lunii aprilie așa cum a fost reglementat prin OUG nr. 67/2020.

Astfel dacă încasările/veniturile din luna aprilie sau după caz martie sunt mai mici cu cel puțin 25% față de media lunilor ianuarie și februarie sau întrerupt total și parțial activitatea ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice pot obține acest certificat de situații de urgență.

Foarte important: dacă acest certificat este utilizat pentru amânarea ratelor bancare astăzi este ultima zi în care poate fi obținut certificatul și se poate solicita amânarea ratelor bancare. A se vedea art. 3 alin. (1) din OUG nr. 37/2020 privind unele facilități pentru creditele acordate.

Dacă certificatul de situații de urgență este folosit de întreprinderile mici și mijlocii pentru aplicarea unei clauze de forță majoră, tot astăzi este ultima zi în care poate fi folosit acest certificat de situații de urgență. A se vedea art. X din OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice.

2) Dacă până la data prezentei ordonanțe, o persoană fizică a depus deja Declarația unică și a efectuat plata impozitului, și aceasta beneficiază de bonificație, cu obligația depunerii unei Declarații unice rectificative;

3) Se prorogă termenul de depunere a Declarației unice de la data de 25 mai 2020 la data de 30 iunie 2020 inclusiv;

4) Anularea unor obligații accesorii. Orice debitor bugetar (persoană fizică sau juridică indiferent de forma de proprietate beneficiază de anularea obligațiilor fiscale accesorii pentru datoriile restante la data de 31 martie 2020). Condiția este ca aceste datorii restante la data de 31 martie 2020 să fie stinse prin orice metodă prevăzută de lege, până la data de 15 decembrie 2020. Până la aceiași dată poate fi depusă cererea de anulare a accesoriilor. Dacă cererea este depusă înainte de aceasta dată, până la data cererii trebuie plătite/stinse datoriile bugetare.

O altă condiție pentru a beneficia de anularea accesoriilor este plata obligațiilor fiscale principale la zi. Desigur, se impune ca debitorul bugetar să aibă depuse toate declarațiile fiscale ce îi sunt opozabile.

Din punct de vedere procedural, intenția contribuabilului de a aplica această măsură fiscală se concretizează prin depunerea la organul fiscal al unei notificări. Organul fiscal verifica dacă debitorul înregistrează toate obligațiile declarative și în termen de 5 zile lucrătoare emite un certificat de atestare fiscală pe care îl comunică debitorului.

Ordonanța aduce și proceduri de lucru în situația în care există diferențe între evidența contribuabilului și evidența organului fiscal.  Contribuabilii ce au notificat autoritatea fiscală cu intenția aplicării acestei facilități nu vor fi executat silit pentru datoriile ce fac obiectul notificări.

5) Ordonanța aduce și o clarificare privind cererile de înregistrare în scopuri de TVA depuse și nesoluționate la data prezentei ordonanțe. Acestea vor fi soluționate fără a se face analiza criteriului de risc fiscal.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here