Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva Covid-19 (PL-x 144/14.04.2020), anunţă Administratia Prezidenţială. 

Personalul medical prevăzut în proiect care execută, conduce sau coordonează misiuni şi sarcini de serviciu în condiţii de pericol deosebit beneficiază pe perioada stării de urgenţă, precum şi pentru o perioadă de 3 luni de la data încetării stării de urgenţă de un spor de până la 30%, calculat la salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie.

De asemenea, beneficia de prevederile legii urmaşii personalului medical decedat ca urmare a participării la acţiuni medicale impotriva Covid -19 – copiii acestuia până la împlinirea vârstei de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi soţia/soţul supravieţuitoare/supravieţuitor, dacă aceasta/acesta nu s-a recăsătorit.

În caz de deces al unui cadru medical, Ministerul Sănătatii acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, un ajutor suplimentar în cuantum de două salarii medii pe economie.

Art.3 – (1) Urmaşii cadrelor medicale, decedate în timpul şi din cauza serviciului ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu Covid 19, au dreptul la o pensie de urmaş egală cu 75% din cuantumul salarial pe care cadrele medicale le-au avut la data decesului, care se actualizează potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) în cazul în care nu există urmaşi, dacă cel decedat era singurul susţinător al părinţilor săi, aceştia vor beneficia de jumătate din pensia de urmaş stabilită potrivit prevederilor alin. 1.

De asemenea, membrii familiilor cadrelor medicale decedate beneficiază gratuit de asistenţă medicală şi medicamente în cadrul reţelei sanitare a Ministerului Sănătății sau în alte reţele sanitare, cu decontarea cheltuielilor de către acest minister.

Art. 4 – Urmaşii personalului medical decedat ca urmare a participării la acţiuni medicale împotriva Covid -19 beneficiază de scutire de la plata impozitului pe terenurile aflate în proprietate sau coproprietate şi a impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietate sau coproprietate.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here