Prin ordin al Preşedintelui Consiliului Concurenţei, au fost aprobate Instrucțiunile privind procedura de calculare a dobânzii în cazul ajutorului de stat sau de minimis care trebuie rambursat sau recuperat.

Ordinul nr. 386/2020 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 375 din 11 mai 2020.

Temeiul legal în materie îl constituie Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Principii

– Ordonanţa de urgenţă prevede:

  • Beneficiarul unui ajutor de stat sau de minimis este obligat să ramburseze suma reprezentând echivalentul ajutorului de stat sau de minimis a cărui recuperare a fost dispusă de Comisia Europeană, cu excepţia situației în care punerea în aplicare a deciziei Comisiei Europene a fost suspendată, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene.
  • Ajutorul de stat sau de minimis, care trebuie rambursat sau recuperat, include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale.
  • Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589.
  • Prevederile se aplică şi în cazul deciziilor emise de furnizori sau de administratori, precum şi în cazul deciziilor emise de Consiliul Concurenţei.

– Reglementări ale Uniunii Europene:

  • Regulamentul nr. 794/2004 din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
  • Comunicarea Comisiei privind recuperarea ajutoarelor de stat ilegale și incompatibile.

Ce prevăd Instrucţiunile

– Conform reglementărilor în domeniul ajutorului de stat, Instrucțiunile menționează faptul că ajutorul de stat sau de minimis, care trebuie rambursat sau recuperat, include şi o dobândă. Aceasta se calculează pentru perioada cuprinsă între data efectuării plăţii de către furnizor a ajutorului și data recuperării sau a rambursării integrale a acestuia.

– Cuantumul dobânzii este calculat pe baza unei rate adecvate, specifică României, stabilită de către Comisia Europeană.

– Ratele dobânzii, în vigoare și anterioare, sunt publicate de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și, cu titlu de informare, pe pagina de internet a Direcției generale concurență a Comisiei Europene.

– Cuantumul dobânzii care trebuie rambursată sau recuperată, ratele dobânzii utilizate, precum și perioada pentru care s-a calculat dobânda se stabilesc prin act administrativ emis, după caz, de către furnizor, administrator sau organ fiscal competent și, respectiv, prin decizie a Consiliului Concurenței.

– Metoda de aplicare a ratei dobânzii:

  • Rata dobânzii ce urmează să se aplice este rata publicată de Comisia Europeană, în vigoare la data la care ajutorul care trebuie rambursat sau recuperat a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată, la care se adaugă 100 de puncte de bază.
  • Rata dobânzii se aplică pe o bază compusă până la data recuperării sau rambursării ajutorului.
  • Dobânzile acumulate pe parcursul anului precedent produc dobânzi în fiecare an următor.
  • Rata dobânzii se aplică de-a lungul întregii perioade până la data recuperării sau rambursării. În cazul în care trec mai mult de 12 luni de la data la care ajutorul în cauză a fost pus la dispoziția beneficiarului pentru prima dată și până la data recuperării sau rambursării acestuia, rata dobânzii se recalculează la intervale de 12 luni, având ca bază rata în vigoare în momentul recalculării.

ordin al președintelui Consiliului Concurenței și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

La cât se ridică dobânda de recuperare

Un exemplu, pus la dispoziţie în Anexa la Instrucţiuni, propune cazul ipotetic al unui ajutor plătit către beneficiar, în cuantum de 100 u.m., cu începere din 01.05.2017, rambursat – în urma obligaţiei de recuperare – la 10.02.2020. La suma principală se adaugă dobânda de recuperare calculată la zi, pe perioade specifice, cu rata stabilită de CE şi rata anuală a dobânzii de recuperare aplicabile, procentual.

Din calculul pe exemplu propus, reiese că, în urma obligației de recuperare, beneficiarul a rambursat în total suma de 109,14 u.m., reprezentând ajutor de stat de recuperat, în valoare de 100 u.m., și dobânda de recuperare aferentă, în valoare de 9,14 u.m., calculată pentru perioada 1.05.2017-10.02.2020.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here