Potrivit unui comunicat de presă de pe site-ul instanței supreme (www.scj.ro), la data de 06.05.2020, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a luat o decizie privind un recurs în interesul legii în materie civilă, decizie pe care o considerăm de interes pentru cititorii noștri.

Astfel, prin Decizia nr. 12/06.05.2020 în dosarul nr.403/1/2020 Completul competent să judece recursul în interesul legii în materie civilă a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și, în consecință, a stabilit că:

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 191 alin. (1) din Codul de procedură civilă, partea în sarcina căreia s-a stabilit amenda judiciară prevăzută de art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă pentru introducerea, cu rea-credinţă, a unor cereri principale, accesorii, adiţionale sau incidentale, precum şi pentru exercitarea unor căi de atac vădit netemeinice, prin aceeaşi hotărâre prin care au fost soluţionate aceste cereri, poate formula critici care vizează amendarea sa numai pe calea cererii de reexaminare, neputând supune aceste critici controlului judiciar prin intermediul apelului sau recursului.

Recursul în interesul legii mai sus menționat s-a impus a fi formulat având în vedere că problema de drept ce a format obiectul recursului respectiv fusese soluţionată diferit de către instanţele judecătoreşti, constatându-se existenţa mai multor orientări jurisprudenţiale divergente.

De menționat că, potrivit art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă, dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanțe de la data publicării deciziilor Înaltei Curți de Casație și Justiție în Monitorul Oficial al României, Partea I.

După redactarea considerentelor și semnarea deciziei mai sus menționată, aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Care este conținutul prevederilor legale menționate de instanța supremă în Decizia nr. 12/06.05.2020 ?

Art. 191 alin. (1) din Codul de procedură civilă: Împotriva încheierii prevăzute la art. 190, cel obligat la amendă sau despăgubire va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând, motivat, să se revină asupra amenzii ori despăgubirii sau să se dispună reducerea acesteia.

Art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă:(1) Dacă legea nu prevede altfel, instanța, potrivit dispozițiilor prezentului articol, va putea sancționa următoarele fapte săvârșite în legătură cu procesul, astfel:

  1. cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei:
  2.  introducerea, cu rea-credință, a unor cereri principale, accesorii, adiționale sau incidentale, precum și pentru exercitarea unei căi de atac, vădit netemeinice;

Ce trebuie să înțeleagă cititorul din decizia instanței supreme mai sus amintită?

Prin Decizia nr. 12/06.05.2020  instanța supremă a stabilit că  dacă un justițiabil  introduce, cu rea-credință, o cerere principală, accesorie, adițională sau incidentală sau exercită o cale de atac, toate aceste cereri fiind vădit netemeinice, instanța de  judecată, potrivit art. 187 alin. 1 pct. 1 lit. a din Cod de procedură civilă, va putea sancționa  faptele respective ale justițiabilului săvârșite în legătură cu procesul, cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei. Într-o astfel de situație, justițiabilul amendat va putea exercita împotriva încheierii judecătorului doar cerere de reexaminare, solicitând, motivat, să se revină asupra amenzii ori despăgubirii sau să se dispună reducerea acesteia. Reținem că instanța supremă a stabilit că justițiabilul amendat NU poate  exercita împotriva încheierii judecătorului apelul sau recursul.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here