Ordonanță de urgență pentru adoptarea unor măsuri în domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare nr. 62/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 0372 din 08 mai 2020

Actul normativ aduce proceduri derogatorii de la legislația uzuală privind ținerea Adunărilor Generale ale Asociaților/Acționarilor pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, aplicabile în anul 2020.

Să analizăm principalele modificări:

1) Depunerea situațiilor financiare anuale la autorități a fost prelungită până la data de 31 iulie 2020, prin OUG nr. 48/2020. Însă, în același timp, prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societățile, păstrează termenul de întrunire ale Adunărilor Generale ale Asociaților/Acționarilor, de maxim 150 de zile de la finele exercițiului.

Prin OUG nr. 62/2020 se introduce o extindere a termenului de întrunire AGA până la data de 31 iulie 2020.

2) Ca și regulă generală, pentru AGA a societăților pe acțiuni, convocarea adunării se publică în Monitorul oficial și într-un ziar de largă răspândire, conform art. 117 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

OUG nr. 62/2020 introduce posibilitatea ca această convocare să se poată realiza prin mijloace de comunicare la distanță, pe lângă cele menționate anterior, cu condiția ca fiecare acționar sau asociat să fi transmis în scris administratorului sau Consiliului de administrație, o adresă electronică sau o altă posibilitate electronică.

Organul statutar care are competența de a convoca AGA, decide modalitatea de convocare a acesteia fie prin scrisoare recomandată, curier sau scrisoare trimisă electronic.

3) Informațiile și documentele ce vor fi supuse AGA, pentru toate tipuri de societăți, se publică pe pagina de internet a societății. Dacă societatea nu deține o pagină de internet, documentele și informațiile supuse AGA se transmit acționarilor/acționarilor prin poșta electronică.

Aceste documente și informații pot fi situațiile financiare anuale, raportul anual al administratorului, consiliului de administrație, directoratului, raportul cenzorilor/auditorilor financiari.

4) Pe durata stării de urgență, Adunările Generale ale Acționarilor/Asociaților, pot avea loc prin corespondență/mijloacele electronice de comunicare la distanță, chiar dacă actul constitutiv nu prevede sau interzice această procedură.

Reținem așadar această posibilitate doar pe durata stării de urgență, chiar și împotriva prevederilor din actul constitutiv.

5) OUG nr. 62/2020 impune și standarde de calitate pentru realizarea AGA, cum ar fi secretul votului, identificarea cvorumului și modul de numărare al voturilor.

De reținut: dacă au existat convocări de AGA conform reglementărilor deja existente, iar organul statutar estimează că s-ar putea ca persoanele participante să încalce reglementările privind combaterea SARS COV 2, atunci organul statutar poate să anuleze convocarea AGA și să o reprogrameze, conform noilor posibilități legale.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here