Speță contabilă. Bună ziua. Am nevoie de o monografie contabilă pentru șomajul tehnic instituit ca urmare a măsurilor de combatere a epidemiei. Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. Temeiul legal pentru reglementarea indemnizației aferentă șomajului tehnic suportată în bugetul asigurărilor pentru șomaj: art. X – XV^2 din Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Recunoașterea sumelor în contabilitatea firmei se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile.
  3. Efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente. Trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plăţii cheltuielilor.
  4. Componentele elementelor de active şi de datorii trebuie evaluate separat. Orice compensare între elementele de active şi datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă. Toate creanţele şi datoriile trebuie înregistrate distinct în contabilitate, pe bază de documente justificative.
  5. Conform prevederilor Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, Registru jurnal al operațiunilor contabile referitoare la șomajul tehnic datorat măsurilor de combatere a epidemiei se prezintă după cum urmează:
Nr. crt. Operațiune contabilă Cont Debit   Cont Credit Suma
1 Se înregistrează venitul salarial aferent zilelor lucrate (inclusiv indemnizația șomajului șomaj tehnic suportată de angajator) 641. Cheltuieli cu salariile personalului  (A) = 421.01 Personal – salarii datorate (P) Sumă calculată pentru venitul venitul salarial aferent zilelor lucrate (inclusiv indemnizația șomajului șomaj tehnic suportată de angajator)
2 Se înregistrează indemnizația aferentă șomajului tehnic suportată de bugetul asigurărilor pentru șomaj 641. Cheltuieli cu salariile personalului  (A) = 421.02 Personal – salarii datorate (P) Sumă calculată pentru indemnizația aferentă șomajului tehnic suportată de bugetul asigurărilor pentru șomaj
3 Se înregistrează CAS 25% pentru veniturile salariaților altele decât indemnizația aferentă șomajului tehnic suportată de bugetul asigurărilor pentru șomaj 421.01 Personal – salarii datorate (P) = 4315.01 Contribuţia de asigurări sociale (P) Sumă calculată pentru CAS 25% ref. veniturile salariaților altele decât indemnizația aferentă șomajului tehnic suportată de bugetul asigurărilor pentru șomaj
4 Se înregistrează CASS 10% pentru veniturile salariaților altele decât indemnizația aferentă șomajului tehnic suportată de bugetul asigurărilor pentru șomaj 421.01 Personal – salarii datorate (P) = 4316.01 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (P) Sumă calculată pentru CASS 10% ref. veniturile salariaților altele decât indemnizația aferentă șomajului tehnic suportată de bugetul asigurărilor pentru șomaj
5 Se înregistrează impozit pe salarii 10% pentru veniturile salariaților altele decât indemnizația aferentă șomajului tehnic suportată de bugetul asigurărilor pentru șomaj 421.01 Personal – salarii datorate (P) = 444.01 Impozitul pe venituri de natura salariilor (P) Sumă calculată pentru impozit pe salarii 10% ref. veniturile salariaților altele decât indemnizația aferentă șomajului tehnic suportată de bugetul asigurărilor pentru șomaj
6 Se înregistrează C.A.M. 2,25% pentru veniturile salariaților altele decât indemnizația aferentă șomajului tehnic suportată de bugetul asigurărilor pentru șomaj 646. Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă = 436. Contribuţia asiguratorie pentru muncă (P) Sumă calculată pentru C.A.M. 2,25% ref. veniturile salariaților altele decât indemnizația aferentă șomajului tehnic suportată de bugetul asigurărilor pentru șomaj
7 Se înregistrează CAS 25% pentru indemnizația aferentă șomajului tehnic suportată de bugetul asigurărilor pentru șomaj 421.02 Personal – salarii datorate (P) = 4315.02 Contribuţia de asigurări sociale (P) Sumă calculată pentru CAS 25% pentru indemnizația aferentă șomajului tehnic suportată de bugetul asigurărilor pentru șomaj
8 Se înregistrează CASS 10% pentru indemnizația aferentă șomajului tehnic suportată de bugetul asigurărilor pentru șomaj 421.02 Personal – salarii datorate (P) = 4316.02 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (P) Sumă calculată pentru CASS 10% pentru indemnizația aferentă șomajului tehnic suportată de bugetul asigurărilor pentru șomaj
9 Se înregistrează impozit pe salarii 10% pentru indemnizația aferentă șomajului tehnic suportată de bugetul asigurărilor pentru șomaj 421.02 Personal – salarii datorate (P) = 444.02 Impozitul pe venituri de natura salariilor (P) Sumă calculată pentru impozit pe salarii 10% pentru indemnizația aferentă șomajului tehnic suportată de bugetul asigurărilor pentru șomaj
10 Se înregistrează indemnizația suportată din bugetul asigurărilor de șomaj la data când se depune cererea pentru stabilirea şi plata, în condiţiile legii, a drepturilor băneşti ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform OUG nr. 30/2020 4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A) = 7414. Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului (P) În mod normal, suma trebuie să fie aceeași cu rulajul contului 421.02 Personal – salarii datorate (P)
11 Se înregistrează indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform OUG nr. 30/2020 (în maximum 15 zile de la data depunerii documentației complete). 5121. Conturi la bănci în lei (A) = 4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A) Suma din extrasul de cont aprobată pentru decontare din bugetul asigurărilor pentru şomaj

 

  1. În temeiul celor mai sus arătate, apreciem că este necesar ca administratorii entităţii trebuie să aprobe politici contabile pentru operaţiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situaţiile prevăzute de legislaţie. Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activităţii, de către specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscători ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de entitate. La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate prevederile reglementărilor contabile aplicabile.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here