Potrivit Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, documentele necesare pentru obținerea șomajului tehnic, sunt transmise, începând cu 1 mai 2020, prin Registratura electronică pusă la dispoziție de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României, https://aici.gov.ro/home.

Prin aplicația aici.gov.ro sunt transmise atât documentele pentru plățile făcute prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), cât și pentru cele care sunt gestionate de Ageția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului se regaseste la pct.1 din lista de documente din aplicatie, impreuna cu cererea prin care se solicita contravalorea indeminizatiei de somaj tehnic.

Caz practic privind completarea cererii şi a declaraţiei pe propria raspundere, necesare pentru subvenţionarea indemnizaţiei de şomaj tehnic!

CERERE

Angajator _XYZ SRL_

Adresă sediu social STR. MIHAI EMINESCU NR. 5, BUCURESTI SECTOR 5

CUI / CIF: RO 123456

Cont bancar nr. RO16UGBI0000372006627RON

Telefon : +407……

E-mail officexyz@gmail.com

Către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană a Municipiului Bucureşti

Subsemnatul/(a), Popescu Ion, în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului SC XYZ SRL, cu sediul social în localitatea BUCURESTI, str. MIHAI EMINESCU , nr.__5__, judeţul ______________-________ /municipiul BUCURESTI, sectorul 5, vă solicit plata contravalorii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020, pentru un număr de 4 persoane, în sumă totală de 14240.00 lei brut, aferentă perioadei _______ – _______Aprilie  2020 .

Anexez prezentei:

−declaraţie pe proprie răspundere privind reducerea sau întreruperea temporară a activităţii totalsau parţial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării deurgenţă decretate (Anexa nr.1);

−lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie (Anexa nr.2).

Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar)  Popescu Ion

Semnătura electronică

Semnătură olografă (în cazul în care nu se deține semnătură electronică)  Popescu

Data  02.05.2020

DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul POPESCU Ion în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului S.C.  XYZ SRL, CUI/CIF 123456, cu sediul în BUCURESTI str.  MIHAI EMINESCU NR. 5, SECTOR 5, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul în declaratii, declar pe propria raspundere ca, drept urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul României, activitatea a fost redusa sau a fost întrerupta temporar total sau partial.

Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) POPESCU ION

Semnătura electronică

Semnătură olografă (în cazul în care nu se deține semnătură electronică)  Popescu

Data  02.05.2020

Caz practic privind completarea listei angajatilor necesara pentru subventionarea indemnizatiei de somaj tehnic!

Lista persoanelor, intituliata “Lista angajati” care se regaseste la pct. 2 din aplicatie,  carora li s-a suspendat contractul individual de munca din initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. (c) din Codul muncii, pentru care se solicita acordarea sumelor necesare platii indemnizatiei prevazuta la art. XI alin. (1) din OUG nr. 30/2020 a fost actualizata, prin urmare si calculul indemnizatiei se face prin raportarea salariului de baza brut la numarul de zile lucratoare din luna pentru care se solicita indemnizatia de somaj tehnic. Lista mai contine un camp prin care se pot incarca/deschide si sterge fisiere.

Conform art. XI alin. (1) din O.U.G nr. 30/2020,pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020”.  Conform art. 15 din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurarilor sociale de stat, “câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei”.

Descarcă exemplu de listă AICI 

Documentele necesare pentru obtinerea indemnizatiei de somaj tehnic aferente lunii aprilie 2020 pot fi semnate olograf sau electronic.

Indemnizația de somaj tehnic este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Impozitul lunar se determină astfel:

  • pentru veniturile obținute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferență între venitul brut și contribuțiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaționale la care România este parte, precum și, după caz, a contribuției individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora.

Declararea impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale de stat și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declarației d112  până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.

Termenul de plată și declarare a obligațiilor fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

Atentie!!!

Pentru indemnizația de somaj tehnic nu se datorează contribuție asiguratorie pentru muncă.

Pentru indemnizația decontată de stat în baza O.U.G nr. 30/2020 pentru perioada de șomaj tehnic, salariații firmelor nu mai beneficiază de facilitățile fiscale.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here