Ordin pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 346/2020 privind aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 0351 din 30 aprilie 2020

Ordin ANOFM nr. 389/2020 modifică structura documentelor depuse de angajatorii ce solicită decontarea de la bugetul fondului de șomaj a indemnizației plătite către salariați, când unul dintre părinți beneficiază de zile libere plătite pe perioada suspendării activității de învățământ.

Mai exact, lista persoanelor ce beneficiază de această indemnizație, prezentată sub formă de tabel, este suplimentată cu mai multe coloane care să particularizeze valoarea indemnizației brute și valoarea indemnizației nete.

În acest moment, capul de tabel al listei cuprinde următoarele rubricații:

 • Număr curent;
 • Numele și prenumele angajatului ce beneficiază de zile libere;
 • Codul numeric personal al angajatului ce beneficiază de zile libere;
 • Numele și prenumele celuilalt părinte;
 • Codul numeric personal al celuilalt părinte;
 • Numele și prenumele copilului;
 • Codul numeric personal al copilului;
 • Salariul de bază corespunzător locului de muncă;
 • Perioada pentru care se acordă indemnizația;
 • Numărul de zile libere plătite;
 • Indemnizația brută aferentă zilelor libere;
 • Contribuția de asigurările sociale reținută;
 • Contribuția de asigurări sociale de sănătate reținută;
 • Impozit pe venit reținut;
 • Indemnizația netă efectiv plătită salariatului.

Restul procedurii rămâne identică.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here