Ordinul MMPS nr. 848 din 2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 în cazul persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei a fost publicat în Monitorul oficial nr. 335 din 24.04.2020.

Prin OUG nr. 30/2020 publicată în Monitor în data de 21 martie s-a instituit posibilitatea acordării șomajului tehnic și pentru persoanele ce își desfășoară activitatea în cadrul cooperaților, persoane încadrate în muncă în baza unei convenții individuale de muncă, conform legislației specifice.

Inițial, membrii cooperatori au fost considerați „profesioniști”, iar pentru a beneficia de șomaj tehnic pe perioada stării de urgență suportată din bugetul fondului de șomaj trebuie ca fiecare membru cooperator să depună în mod individual o cerere pentru plata indemnizației de șomaj.

Prin OUG nr. 53 publicată în Monitorul Oficial din data de 21 aprilie s-a modificat procedura în sensul că cererea de plată a indemnizației și documentele conexe se vor depune de către cooperația la care îți desfășoară activitatea membrii cooperatori ce au dreptul al șomaj tehnic suportat din bugetul fondului de șomaj. Ordinul MMPS nr. 8248/2020 adoptă formularele pe care le va depune cooperația pentru a încasa indenizația pentru șomajul tehnic.

Astfel, sunt reglementate următoarele formulare:

  • Declarație pe propria răspundere;
  • Lista cu beneficiarii indemnizației.

Aceste documente se comunică către agențiile pentru ocuparea forței de muncă în format electronic.

Similar indemnizațiilor de șomaj tehnic pentru salariații încadrați cu contracte individuale de muncă, pentru indemnizația de șomaj tehnic pentru cooperatori se datorează impozit pe venit, asigurări sociale obligatorii, nu se acordă deducere de bază  și nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României   

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here