Autoritățile publice ar putea angaja zilieri pentru lucrările de sezon, conform unui proiect de lege inițiat la Senat. Normele actuale nu permit angajarea zilierilor la primării, consilii locale, care trebuie să plătească angajați permanenți, deși unele lucrări de întreținere, de agricultură de igineizare și curățare sau defrișare în domeniul agriculturii sunt realizate doar în anumite perioade ale anului.

Parlamentarii care susțin proiectul de lege susțin că prin aceste modificări vor beneficia atât autoritățile publice, prin extinderea ariei beneficiarilor de servicii, cât și zilierii, care vor avea posibilitatea realizării unui venit mai sigur.

Legea 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri

Art. 1, alin. (1), lit. b) se modifică și va avea următorul cuprins:

  1. b) beneficiar de lucrări, denumit în continuare beneficiar – autoritățile administrației publice locale, persoană juridică, persoană fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială, pentru care zilierul desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional.

Dacă până în 2019, activitățile pentru care se puteau angaja zilierii erau din cele mai multe domenii de activitate, inclusiv catering, restaurante sau turism, din luna ianuarie 2019, conform O.U.G. nr. 114/2018, munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională:

a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe;

b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere;

c) pescuit şi acvacultură;

Activităţile de manipulare mărfuri şi activităţile de curăţenie şi întreţinere se prestează numai în domeniile de activitate prevăzute la lit. a)-c).

Același act normativ a stabilit că o persoană nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristicindiferent de numărul de beneficiari, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

Beneficiarul nu poate utiliza o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier. Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare de 25 zile arătată mai sus, acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.

Pentru activitatea executată, zilierul are dreptul la o remuneraţie al cărei cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi. Cuantumul remuneraţiei brute orare stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât valoarea/oră a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la sfârşitul săptămânii, înainte de semnarea în Registru de către zilier şi beneficiar.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here