Guvernul a aprobat joi seara Ordonanţa de urgenţă privind modul de funcţionare, desfăşurare şi examinare în mediile universitare şi postuniversitare. Potrivit documentului, activitățile de evaluare, implicit pentru finalizarea studiilor de licență, se pot realiza online.

Conform art.1 al Ordonanţei, pe durata stării de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, desfășurarea tuturor activităților de predare – învățare – evaluare aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020, a examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2019-2020, se poate realiza și în modul on-line, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvență și cu frecvență redusă, și se circumscriu dispozițiilor art. 139 lit. a), respectiv b) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit ordonanței, Pe durata stării de urgenţă și până la începutul anului universitar 2020-2021, instituțiile de învățământ superior din sistemul național de învățământ, în baza autonomiei universitare, cu respectarea calității actului didactic și cu asumarea răspunderii publice, utilizează metode didactice alternative de învățământ.

Totodată, cadrele didactice raportează, la finalul fiecărei luni, în cadrul fișelor de pontaj către responsabilii desemnați de conducerea facultăților/departamentelor, aspectele specifice pentru activitatea desfășurată prin intermediul platformelor on-line

De asemenea, pe durata stării de urgenţă, procesul de admitere la studiile universitare se poate desfăşura şi prin intermediul platformelor online.

Aşadar, în perioada stării de urgență și până la începutul anului universitar 2020-2021,
activitățile prevăzute de art. 287 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și
completările ulterioare pot fi realizate și on-line.

Activităţile didactice şi de cercetare, examenele de finalizare a semestrelor şi a studiilor de licenţă si masterat, susţinerea referatelor şi a tezelor de doctorat desfăşurate online în anul universitar 2019 – 2020 sunt recunoscute.

Activităţile didactice care impun interacţiunea „faţă în faţă” vor fi recuperate în sistem modular, intensiv, după încetarea stării de urgenţă şi înainte de sesiunile de examene aferente semestrului al –II-lea.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here