OpANAF nr. 934/2020 reglementează termenul de notificare a contribuabililor ce nu au depus declarații fiscale.

Ca și termen cu caracter general, contribuabilii ce nu au depus declarații fiscale la termenul scadent vor fi notificați într-un termen de maxim 15 zile cu privire la obligația depunerii declarațiilor.

Prin excepție, dacă depunerea declarației intervine pe perioada de urgență, notificarea contribuabililor ce nu au depus declarație se va face în termen de maxim 30 de zile de la terminarea situației de urgență.

Pentru obligațiile fiscale nedeclarate ce fac obiectul unei inspecții fiscale nu se va emite notificarea de nedepunere a declarațiilor.

OpANAF nr. 936/2020 se adresează salariaților sau entităților fără scop patrimonial și modifică procedura de depunere a declarație 230. Astfel, borderoul cu formularele 230 pot fi depuse prin transmitere la distanță în format hârtie scanate.

În procedura de depunere, orice termen de format hârtie se va înțelege format hârtie sau în format hârtie scanat.

Pe durata stării de urgență și într-un termen de 30 de zile după încetarea stării de urgență se suspendă notificarea contribuabililor privind completarea cererii formular 230, când se aplica procedura verificării faptice, respectiv aceste declarați au fost depuse chiar de beneficiarii direcționării impozitului pe venit – unități non profit și unități de cult.

Aceste verificări vor fi reluate după trecerea termenului amintit. Ordinul menționează în continuare ca termen de efectuare a redirecționării de impozit perioada de 90 zile de la data depunerii cererii formular 230.

OpANAF nr. 934/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă a fost publicat în monitorul Monitorul oficial nr. 325 din 21.04.2020 

 OpANAF nr. 936/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare a fost publicat în monitorul Monitorul oficial nr. 325 din 21.04.2020 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here