Hotărâre pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare a fost publicată în Monitorul oficial nr. 0327 din 22 Aprilie 2020

Astfel, conform HG nr. 312/2020, federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă și a căror activitate este afectată direct de coronavirus beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

Potrivit notei de fundamentare, sunt incluse în categoria beneficiarilor, federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă, care pot face uz de facilitatea prevăzută la art. X alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

– şi-au suspendat activitatea total sau care au înregistrat în luna martie 2020 o reducere a veniturilor cu un procent de minim 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie
– februarie 2020;

–  au organizat și/sau participat la competiții sportive oficiale în ultimele 6 luni.

Dovada îndeplinirii tuturor condițiilor se atestă prin declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al federațiilor sportive naționale și a cluburilor sportive care dețin certificat de identitate sportivă, pe care o transmite cocontractantului, lunar, la data scadenței obligației de plată a serviciilor de utilități şi/sau chiriei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here