Ordinul președintelui ANAF nr. 935/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă a fost publicat în Monitorul oficial nr. 325 din 22.04.2020

Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat – formular 100 s-a modificat ținând cont de următoarele aspecte:

  • Prin art. VIII din OUG nr. 29/2020 s-a prevăzut că toate obligațiile fiscale cu scadența după data de 21 martie nu sunt considerate obligații fiscale restante, iar data scadenței este prorogată în termen de 30 de zile după terminarea stării de urgență;
  • Prin OUG nr. 33/2020 s-au acordat bonificații corespunzătoare impozitului pe profit, impozitului specific și impozitului pe venitul microîntreprinderii aferent trimestrului I din anul 2020, dacă aceste plăți sunt efectuate până în data de 25 aprilie.

Declarația s-a modificat în sensul aplicării acestor prevederi. Ordinul nu prevede nimic față de declarațiile formular 100 depuse deja pentru declararea sumelor aferente trimestrului I 2020. Așteptăm instrucțiuni în acest sens.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here