Facilități fiscale. Reglementarea posibilității recalculării impozitului specific anual şi implicit a plății semestriale prin OUG nr. 48/2020.

Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi reglementează impozitul specific pentru persoanele juridice române care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”, 5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 – „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”, 5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”.

Impozitul specific anual este impozitul datorat de contribuabilii care au înscrisă ca activitate principală sau secundară activitatea corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 – „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520 – „Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 – „Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – „Alte servicii de cazare”, 5610 – „Restaurante”, 5621 – „Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 – „Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”, 5630 – „Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”.

Potrivit art. 8 din Legea nr. 170/2016, declararea şi plata impozitului specific se efectuează semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare. Suma de plată reprezintă o jumătate din impozitul specific anual, stabilit potrivit prezentei legi. Impozitul specific reglementat de prezenta lege se face venit la bugetul de stat.

Luând în considerare că, în contextul răspândirii epidemiei COVID-19, perioada de închidere sau reducere a activităţii din domeniile de activitate prevăzute de Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi afectează semestrul I al anului 2020, Guvernul României a considerat că este necesară reglementarea posibilităţii recalculării impozitului specific anual şi implicit a plăţii semestriale, pentru reducerea impactului pe cash-flow.

Prin urmare, Guvernul României completează Legea nr. 170/2016, prin art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale (OUG nr. 48/2020). OUG nr. 48/2020 își produce efecte de la 16 aprilie 2020.

Potrivit art. IX din OUG nr. 48/2020, contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceştia întrerup activitatea total sau parţial pe perioada stării de urgenţă decretate.

Contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, aferent anului 2020, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei din anul calendaristic în care a desfăşurat activitatea. Perioada în care contribuabilii au desfăşurat activitatea se determină prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile aferent perioadei în care aceştia au întrerupt activitatea total sau parţial pe perioada stării de urgenţă decretate. Impozitul specific se declară şi se plăteşte potrivit art. 8 din Legea nr. 170/2016.

Pentru a beneficia de aceste facilități, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: (i) întrerup activitatea total sau parţial şi deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri;  (ii)  nu se află în insolvenţă conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here