Un recent ordin al ministrului sănătăţii aduce completări la o reglementare anterioară, stabillind totodată drepturile persoanelor după ieşirea din perioada de carantină.

Găsiţi aici o primă semnalare pentru unele dispoziţii cuprinse în Ordinul nr. 622/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei. Ordinul semnalat a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 315 din 15 aprilie 2020.

– Ordinul ministrului sănătăţii nr. 622/2020 a dispus modificarea formularului de aviz epidemiologic, conform cu reglementările recente privind modalităţile de carantinare: carantină instituționalizată (în spații special amenajate), carantină la domiciliu, cât și izolare la domiciliu. Modelul este inclus în prima anexă la ordinul semnalat, Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București fiind obligate să elibere documentul persoanelor care s-au aflat în această situație.

– Asigurații cărora li se aplică măsura de carantinare beneficiază de concediu și indemnizație de carantină pentru perioada stabilită prin documentul eliberat de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București.

– Transmiterea acestui document, de către asiguraţi, la medicul de familie, se poate face pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Persoana izolată la domiciliu), pentru a beneficia de concediu și indemnizație de carantină, va completa și va transmite doar medicului de familie, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, o declarație pe propria răspundere, al cărei model este de asemenea prevăzut în anexele la ordin. În acest caz nu se va mai elibera aviz epidemiologic sau orice alt document justificativ de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București.

Măsura de izolare la domiciliu se aplică pentru:

a) persoane care au călătorit în ultimele 14 zile în localități din zonele afectate de COVID-19, altele decât cele cu transmitere comunitară extinsă (zona galbenă);

b) persoane care au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome și care au călătorit în zone cu transmitere comunitară extinsă;

c) persoane care au intrat în contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu coronavirus (COVID-19);

d) membri de familie ai unei persoane care se încadrează în una dintre situațiile de mai sus.

– Medicul de familie poate transmite certificatele de concediu medical către asigurați pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță.”

– Ordinul semnalat introduce şi un nou formular – DECLARAȚIA  PE PROPRIA RĂSPUNDERE, pentru persoanele care au efectuat  carantinare la domiciliu în condiţii de separare completă de restul locatarilor din același domiciliu (baie, bucătărie, dormitor propriu) sau, după caz spaţiul este utilizat împreună cu membrii de familie confirmați cu coronavirus (COVID-19).

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here