Hotărârea nr. 1282/2022 privind aprobarea acordării de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, sesiunea 2022, şi la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022 este în vigoare de la 20 octombrie 2022. 

Se aprobă acordarea de stimulente financiare după cum urmează:

a) în valoare de 2.000 de lei fiecărui absolvent al clasei a VIII-a care a obţinut media 10 la evaluarea naţională, sesiunea 2022;

b) în valoare de 5.000 de lei fiecărui absolvent de liceu care a obţinut media 10 la examenul naţional de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022.

Sumele necesare acordării stimulentelor financiare se alocă din bugetul aprobat pe anul 2022 Ministerului Educaţiei, titlul 57 „Asistenţă socială”, cap. 65.01 „Învăţământ”.

Lista beneficiarilor stimulentelor financiare şi modalitatea de acordare a acestora se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de guvern.