OUG nr. 44 din 2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă a fost publicată în Monitorul oficial nr0575 din 7 iunie 2021.

Actul normativ analizat astăzi se adresează „altor profesioniști” când aceștia se află în situația reducerii timpului de lucru din cauza situației economice generată de pandemia de coronavirus.

Aceste persoane pot să beneficieze, la cerere, de o indemnizație lunară în cuantum de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de legea asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021.

De reținut: modificarea este de natură tehnică în sensul că până la data prezentei ordonanțe procentul de 41,5% se raporta la salariul mediu brut existent în anul 2020. practic, modificarea este doar de actualizare la salariul mediu din anul 2021.

Noua valoare a indemnizației se aplică începând cu sumele aferente lunii iunie 2021.

Celelalte prevederi privind reducerea timpului de lucru rămân nemodificate.

Studiu de caz. Cât este valoarea maximă a indemnizației primite de alți profesioniști după apariție modificării aduse de OUG nr. 44/2021 privind reducerea timpului de lucru?

Potrivit Legii nr. 16/2021 privind bugetul asigurărilor sociale din anul 2021, salariul mediu brut este 5.380 lei. Indemnizația ce poate fi solicitată de un profesionist este de 5.380 lei X 41,5% = 2.232,7 lei. Această indemnizație este supusă contribuției la asigurările sociale pensii, contribuției la asigurări sociale de sănătate și impozitului pe venit, iar aceste obligații fiscale se declară prin Declarația Unică depusă până pe data de 25 mai din anul următor.

Contribuția la pensii este în procent de 25% și este 2.232,7 lei X 25% = 558 lei.

Contribuția la asigurările de sănătate este în procent de 10%, 2.232,7 lei X 10% = 223 lei.

Impozitul pe venit este în procent de 10%, baza de calcul este diferența între indemnizația brută și asigurările sociale și reprezintă suma: (2.232,7 – 558 – 223) X 10% = 145 lei.

Indemnizația netă este: 2.232,7 – 558 – 223 – 145 = 1.306,7 lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here