În fiecare zi, în întreaga Europă falimentează zeci de întreprinderi mici şi mijlocii (IMM), întrucât facturile pe care le emit nu sunt plătite. Ca urmare, dispar locuri de muncă şi rămân neexploatate oportunităţi de afaceri, iar revenirea la creştere economică este amânată.

Pentru a pune capăt practicilor de întârziere a plăţilor, Uniunea Europeană a adoptat Directiva 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăţilor în tranzacţiile comerciale.

16 martie 2013 este data până la care statele membre sunt obligate să integreze în legislaţiile naţionale textul revizuit al directivei privind întârzierea efectuării plăţilor. Conform directivei, autorităţile publice trebuie să plătească pentru bunurile şi serviciile pe care le achiziţionează în termen de 30 de zile calendaristice sau, în circumstanţe excepţionale, în termen de 60 de zile. Întreprinderile trebuie să îşi plătească facturile în termen de 60 de zile calendaristice, cu excepţia cazului în care se stabilesc intenţionat condiţii diferite şi în cazul în care termenul nu este in mod vădit injust pentru creditor.

Antonio Tajani, vicepreşedinte al Comisiei Europene, comisar pentru industrie şi antreprenoriat, aprecia pe această temă faptul că IMM-urilor le este deosebit de greu să-şi apere dreptul de a fi plătite la timp. Întârzierea plăţilor înseamnă pentru ele timp şi bani pierduţi, iar disputele legate de facturi nu fac decât să înrăutăţească relaţiile cu clienţii. Această “cultură” paguboasă a plăţilor întârziate trebuie să ia sfârşit, iar  IMM-urile trebuie să capete sprijinul vital de care au nevoie în aceste vremuri dificile, ajutor prin care să îşi poată îndeplini astfel rolul esenţial pe care îl joacă în crearea de locuri de muncă pentru Europa.

Noile reglementări sunt simple:

* Autorităţile publice trebuie să plătească pentru bunurile şi serviciile pe care le achiziţionează în termen de 30 de zile calendaristice sau, în circumstanţe excepţionale, în termen de 60 de zile calendaristice.

* Libertatea contractuală în tranzacţiile comerciale ale întreprinderilor: întreprinderile trebuie să îşi plătească facturile în termen de 60 de zile calendaristice, cu excepţia cazului în care se stabilesc intenţionat alte condiţii şi în cazul în care termenul nu este în mod vădit injust pentru creditor.

* Întreprinderile au automat dreptul să solicite dobânzi pentru plăţile întârziate şi pot obţine automat o sumă minimă fixă de 40 euro cu titlu de compensaţie pentru costurile de recuperare a sumelor. Ele pot solicita, de asemenea, compensaţii pentru toate costurile de recuperare rezonabile restante.

* Rata statutară a dobânzii pentru plăţile întârziate creşte la cel puţin 8 puncte procentuale peste dobanda de referinţă a Băncii Centrale Europene. Autorităţile publice nu au voie să stabilească o rată a dobânzii pentru plăţi întârziate sub acest prag.

* Întreprinderile pot contesta mai uşor în instanţele naţionale clauzele şi practicile vădit injuste.

* Mai multă transparenţă şi o campanie de informare mai intensă: statele membre trebuie să publice ratele dobânzii pentru plăţile întârziate, astfel încât toate părţile implicate să fie informate.

* Statele membre pot continua să menţină sau să pună în aplicare legi şi reglementări care sunt mai favorabile creditorului decât dispoziţiile directivei.

Noile măsuri sunt opţionale pentru întreprinderi întrucât acestea dobândesc dreptul de a acţiona, dar nu sunt obligate să o facă. În unele circumstanţe, o întreprindere poate dori să prelungească termenul de plată cu câateva zile sau săptămani pentru a păstra relaţii comerciale bune cu un anumit client. Noile măsuri sunt însă obligatorii pentru autorităţile publice. Ele ar trebui să dea exemplu şi să îşi demonstreze seriozitatea şi eficienţa prin onorarea contractelor la care s-au angajat.

Directiva privind întârzierea efectuării plăţilor a fost concepută pentru a combate plăţile întârziate în cadrul tranzacţiilor comerciale. Legea care a stat la baza ei, Small Business Act (SBA), şi care reflectă dorinţa Comisiei de a recunoaşte rolul central al IMM-urilor în economia UE, a evidenţiat că accesul efectiv la finanţare constituie una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă IMM-urile.

*

În Parlamentul României, Camera Deputaţilor a aprobat în cadrul şedinţei de marţi, 12 martie 2013, proiectul de Lege privind măsurile pentru combaterea întîrzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 26 februarie 2013.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here