ORDINEA DE ZI pentru şedinţa Camerei Deputaţilor din ziua de miercuri, 3 aprilie 2013, include următoarele:

* Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

I. PROCEDURĂ DE URGENŢĂ

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2012 privind modificarea art.55 din Legea nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali (PL-x 64/2013)

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2012 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. IV alin.(1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr.7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative (PL-x 68/2013)

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli (PL-x 465/2012)

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2012 pentru  modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş (PL-x 59/2013)

5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon (PL-x 568/2011)

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2012 pentru modificarea alin.(1) al art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei (PL-x 30/2013)

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.73/2012 pentru modificarea pct.II al anexei nr.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori (PL-x 69/2013)

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2011 pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative (PL-x 31/2012)

9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare (PL-x 141/2012)

 II. PRIMA CAMERĂ SESIZATĂ

10. Propunerea legislativă pentru modificarea art.112 alin.(6) din Legea nr.1/2011, Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18/10.01.2011 (Pl-x 53/2013)

11. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României nr.305 din 9 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare (Pl-x 56/2013)

12. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 (PL-x 81/2013)

III. PRIORITĂŢI

13. Proiectul de Lege pentru abrogarea alin.(2)-(4) ale art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii (PL-x 66/2013)

 IV. ALTE INIŢIATIVE CU PROPUNERE DE ADOPTARE

14. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii (PL-x 623/2011)

15. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.95/1997 privind declararea complexului “Memorialului victimelor comunismului şi al rezistenţei – Sighet” ca ansamblu de interes naţional (PL-x 438/2012)

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi (PL-x 39/2013)

17. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.146 din 1 aprilie 2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti (Pl-x 868/2007) 

Sursa: Camera Deputaţilor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here