Microîntreprinderile și întreprinderile mici ar putea beneficia de 200.000 euro ca ajutor de minimis pentru stimularea investitorilor individuali, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutive, conform unui proiect al Ministerului Economiei. Conform referatului de aprobare al schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investitorilor individuali, scopul prevăzut este de a sprijini dezvoltarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici prin investiții de capital financiar realizate de investitorii individuali — business angels.

Investitorul individual (business angels) este o persoană din afara societății și dobândește calitatea de asociat al acesteia prin aportul său în numerar la capitalul social al societății, rezultând emiterea de noi părți sociale în favoarea sa. Investitorul va dobândi un număr de părți sociale la societate la valoarea nominală cu prima de emisiune aferentă aportului sau, plătită la data majorării capitalului social. Acesta investește o sumă cuprinsă între 3.000 de euro și 200.000 de euro, echivalent lei la cursul Băncii Naționale a României din ziua efectuării operațiunii în societatea al cărei asociat devine, prin dobândirea de părți sociale. Investitorul individual nu poate deține, ca urmare a investiției, în nume propriu sau prin persoane interpuse, mai mult de 49% din capitalul social al societății în cauză.

Conform proiectului, schema se implementează pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare până la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii, în acord cu regulamentele Comisiei Europene privind ajutoarelor de minimis. Beneficiarii de ajutor de minimis pot fi selectați până la un termen stabilit de administrator, astfel încât ultima dată a înregistrării mențiunii privind majorarea capitalului social al societății la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) să fie 31 decembrie 2020.

„(1) Toate sumele utilizate sunt brute, înainte de orice deducere de impozite și taxe, cu respectarea următoarelor plafoane: valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate societății nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naționale sau comunitare. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 Euro pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi.

(2) În cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, pentru verificarea îndeplinirii plafoanelor menționate la alin. (6) se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate tuturor membrilor întreprinderii unice.”

Beneficiarii vor avea obligația de a separa activităţile sau să facă o distincţie între costuri, astfel încât activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare să nu beneficieze de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă. În mod similar, în cazul în care o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terți sau contra cost desfășoară și alte activități pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, cu condiția ca, întreprinderea în cauză să se asigure, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea activităților sau distincția între costuri, că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depășește 100.000 euro.

Propunerile și sugestiile privitoare la acest proiect pot fi trimise pe adresa ministerului Economiei până la data de 15 ianuarie.

comentarii

1 COMENTARIU

  1. Buna seara.doresc si eu un ajutor ptr magazin.firma este deschisa de un an si doresc un ajutor ptr a putea sa pornesc si eu mai bine.am deschis magazinul ptr oamenii bătrâni ca sa pot sa isi cumpere si ei o painica si ce le mai trebuie.magazinul este mic dar imi trebuie un ajutor ca sa pot sa il țin.cum pot sa obtin si eu un ajutor?multumesc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here