Hotărârea nr. 1103/2022 pentru aprobarea Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii este în vigoare de la 07 septembrie 2022.

Scopul Programului îl reprezintă sprijinirea financiară a cuplurilor şi a persoanelor singure din România, în vederea efectuării procedurilor medicale de specialitate recomandate, ca element principal de susţinere a creşterii natalităţii în România.

Începând cu 1 ianuarie 2023 se acordă sprijin financiar pentru maximum 10.000 de beneficiari ai Programului, pentru efectuarea, pe teritoriul României, a procedurilor medicale de specialitate recomandate, în condiţiile legii.

Pentru anul 2022 se acordă sprijin financiar pentru un număr de maximum 2.500 de beneficiari ai Programului, începând cu data de 1 octombrie 2022. Acordarea sprijinului financiar se realizează în baza criteriului „primul venit – primul servit”, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse.

Beneficiarii Programului sunt cuplurile şi persoanele singure care au recomandare din partea unui medic specialist să urmeze proceduri medicale de specialitate care să aibă ca rezultat creşterea natalităţii.

De asemenea, aceştia trebuie să fie cetăţeni români şi procedurile medicale de specialitate recomandate trebuie să se desfăşoare într-o unitate sanitară sau farmaceutică de pe teritoriul României, autorizată să desfăşoare activităţi de acest tip. Vârsta femeii beneficiare trebuie să fie între 20 şi 45 de ani.

În cadrul Programului, beneficiarii pot primi sprijinul financiar pentru un număr de maximum 3 proceduri în fiecare an de derulare a Programului.

Beneficiarii Programului nu pot aplica, în acelaşi an, atât la programul derulat de Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, cât şi la alt program cu acelaşi scop, finanţat din fonduri publice, derulat la nivel local sau central.

Procedurile de specialitate pentru care se acordă sprijin vor fi stabilite prin ordinul comun.

Cuplurile şi persoanele singure din România care au indicaţie în vederea efectuării procedurilor medicale de specialitate recomandate primesc un sprijin financiar în valoare de maximum 15.000 de lei per beneficiar pentru decontarea cheltuielilor necesare creşterii natalităţii.

Sprijinul financiar se acordă pe baza cererii şi a declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului Programului, însoţite de documente doveditoare, în două tranşe.

Documentele pot fi depuse în format electronic la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse sau la sediile agenţiilor judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială şi al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti.

Analiza cererilor şi aprobarea acordării sprijinului financiar se realizează de către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete.

Prelucrarea cererii în scopul acordării ajutorului financiar se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi ale legislaţiei naţionale aplicabile domeniului protecţiei datelor.

Modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere, documentele doveditoare, precum şi modalitatea de acordare a sprijinului financiar se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei hotărâri care vor fi elaborate în termen de 45 de zile.

www.lege5.ro

Rapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here