Astăzi, 13 iulie 2021, se îndelinesc 100 de ani de la înființarea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. 100 de ani de la reglementarea profesiei contabile în țara noastră.

La data de 13 iulie este sărbătorită Ziua Națională a Contabilului Român. Potrivit Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, acesta este un eveniment cu tradiție care susţine și promovează profesia contabilă din România şi va fi aniversată, începând din acest an, la data de 13 iulie.

În urmă cu 97 de ani, la 13 iulie 1921, Regele Ferdinand I al României a aprobat Legea pentru organizarea Corpului de Contabili Autorizați și Experți Contabili în România ca organism profesional independent, prin Decretul Regal nr. 3.063, fiind reglementată astfel profesia contabilă în țara noastră. Prin acest demers, România s-a alăturat, la nivel european, marilor puteri economice – Regatul Unit, Italia și Germania, țări în care profesia de expert contabil era legiferată și unde existau societăți de contabili oficial recunoscute.

Potrivit Ordonanței nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate în condițiile prezentei ordonanțe și are competența profesională de a organiza și conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societăților comerciale, de a întocmi situațiile financiare și de a efectua expertize contabile.

Organizarea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România se face pe două secțiuni:

 secțiunea experților contabili;

 secțiunea contabililor autorizați.

Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice și juridice următoarele lucrări:

a)ține sau supraveghează contabilitatea și întocmește sau verifică și semnează situațiile financiare;

b)acordă asistență privind organizarea și ținerea contabilității;

c)efectuează analize economico-financiare și evaluări patrimoniale;

d)efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condițiile prevăzute de lege;

e)execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativă și informatică;

f)îndeplinește, potrivit dispozițiilor legale, atribuțiile prevăzute în mandatul de cenzor la societățile comerciale;

g)acordă asistența de specialitate necesară pentru înființarea și reorganizarea societăților comerciale;

h)efectuează pentru persoane fizice și juridice servicii profesionale care presupun cunoștințe de contabilitate.

Persoanele fizice și juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activitățile de audit financiar și consultanță fiscală, cu respectarea reglementărilor specifice acestor activități.

Experții contabili pot să-și exercite profesia individual ori se pot constitui în societăți comerciale potrivit legii.

Societățile comerciale de expertiză contabilă trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a)să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil;

b)majoritatea acționarilor sau asociaților să fie experți contabili și să dețină majoritatea acțiunilor sau a părților sociale;

c)consiliul de administrație al societății comerciale să fie ales în majoritate dintre acționarii sau asociații experți contabili;

d)acțiunile să fie nominative și orice nou asociat sau acționar să fie admis de adunarea generală.

Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice și juridice următoarele lucrări:

a)ține contabilitatea operațiunilor economico-financiare prevăzute în contract;

b)pregătește lucrările în vederea elaborării situațiilor financiare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here