Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor informează că, la data de 11.08.2020, a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 725 – O.M.A.I. nr.120/2020 pentru modificarea şi completarea O.M.A.I. nr.1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberării autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor.

Modificările aduse actului normativ fac parte dintr-o serie de intervenţii necesare în vederea debirocratizării serviciilor publice pe măsura creşterii gradului de digitalizare în România.

Simplificarea procedurii de înmatriculare constă în:

– Posibilitatea înmatriculării unui vehicul nou de către operatorul economic care are ca obiect de activitate vânzarea vehiculelor noi, în numele cumpărătorului în baza unui contract de mandat încheiat între aceştia.

– Eliminarea unor documente pentru următoarele operaţiuni: duplicat al certificatului de înmatriculare (cartea de identitate a vehiculului), înmatriculare/transcriere (fisa de inmatriculare).

– Crearea premiselor pentru furnizarea serviciilor online la operaţiunile: eliberare duplicat certificat de inmatriculare, radiere din oficiu, păstrare combinaţie număr de înmatriculare.

– Procedurarea unor activităţi care nu erau prevăzute în varianta anterioară a acestui ordin (duplicat placa cu număr de înmatriculare, păstrare combinaţie număr de înmatriculare).

– Instituirea verificării conformităţii plăcilor cu număr de înmatriculare pentru care deţinătorul şi-a exprimat opţiunea de păstrare, cu standardele în vigoare şi calitatea acestora.

– Stabilirea unei perioade determinate în care poate fi solicitată atribuirea unei combinaţii păstrate a numărului de înmatriculare (1 an), precum şi posibilitatea prelungirii acestei perioade.

– Extinderea sferei solicitanţilor care pot beneficia de autorizaţii de circulaţie pentru probe.

– Clarificarea situaţiei categoriilor de vehicule supuse înregistrării la nivelul primarului localităţii prin armonizarea cu prevederile actului normativ de rang superior.

– Stabilirea unui flux de autorizare provizorie limitată la 5 zile, pentru vehiculele care nu prezintă documente de înmatriculare anterioare – în original, perioadă ce poate fi prelungită până la 90 de zile numai cu obţinerea unei certificări a identităţii de la autoritatea competentă (RAR).

DRPCIV recomandăm solicitanţilor serviciilor publice să consulte listele documentelor necesare pe operaţiuni de înmatriculare, transcriere, radiere, autorizare provizorie, eliberare duplicat, etc., publicate pe site-ul www.drpciv.ro, înainte de prezentarea la sediile acestora în vederea depunerii documentelor.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here