Obiectul unei excepții de neconstituționalitate – publicată recent în Monitorul Oficial îl constituie dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, potrivit cărora „(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: […] l) punctaj lunar – numărul de puncte realizat de asigurat într-o lună, calculat prin raportarea câștigului salarial brut lunar sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică.”

Excepția de neconstituţionalitate a fost ridicată de Marin Pravă Cu prilejul soluționării contestației formulate împotriva deciziei de suspendare a pensiei, autorul acesteia susține, în esență, că dispozițiile de lege criticate, care stabilesc semnificația sintagmei „punctaj lunar”, încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constituție, întrucât raportează calculul acestui element la câștigul salarial mediu brut, și nu la salariul minim pe economie. Consideră că discriminarea este posibilă deoarece Casa Națională de Pensii Publice nu a omologat, conform art. 190 din Legea nr. 263/2010, aplicația informatică necesară pentru calcularea punctajului lunar.

Fundamentarea deciziei de respingere

CCR a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate, pentru considerentele de mai jos. Este, în aceelaşi timp, de reţinut o apreciere care depăşeşte dreptul legal de intervenţie a CCR.

– Criticile formulate de autorul acesteia vizează soluția legislativă potrivit căreia punctajul lunar se stabilește prin raportarea câștigului salarial brut lunar sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică. Argumentele invocate de autorul excepției se referă la faptul că o soluție legislativă mai favorabilă ar fi fost aceea în care raportarea câștigului salarial brut lunar sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, s-ar fi realizat la salariul minim pe economie, întrucât ar fi rezultat un punctaj lunar mai mare.

– Constituția acordă în exclusivitate legiuitorului atribuția de astabili condițiile și criteriile de acordare a dreptului la pensie, inclusiv modalitățile de calcul al cuantumului acestui drept.

– Desigur, reglementând condițiile de acordare a pensiilor și modul de calcul al acestora, legiuitorul este ținut să respecte prevederile constituționale referitoare la egalitatea în drepturi a cetățenilor, care impun un tratament juridic identic pentru persoane aflate în situații identice.

– Acestea nu instituie nicio diferență de tratament juridic între persoanele al căror drept la pensie se acordă în temeiul Legii nr. 263/2010, pentru toate acestea punctajul lunar stabilindu-se în funcție de aceleași elemente, respectiv câștigul salarial brut lunar sau, după caz, venitul lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, și câștigul salarial mediu brut, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Cât privește susținerea autorului excepției potrivit căreia pretinsele discriminări generate de dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 263/2010 sunt posibile deoarece Casa Națională de Pensii Publice nu a omologat, conform art. 190 din Legea nr. 263/2010, aplicația informatică necesară pentru calcularea punctajului lunar, Curtea consideră că acestea nu constituie veritabile critici de neconstituționalitate, referindu-se la modul de aplicare a legii de către autorități, și nu la conținutul normei de lege criticate.

Pronunțată în ședința din data de 26 mai 2020, Decizia nr. 172/2020 a CCR a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 600 din 8 iulie 2020.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

       

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here