Ordonanță de urgență nr. 126 din 31 Iulie 2020 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și instituirea unor măsuri privind indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate  a fost publicată în Monitorul oficial nr. 0695 din 03 august 2020

Actul normativ analizat astăzi este o reactualizare a unor prevederi similare deja existente în legislația națională.

Recent, în data de 21 iulie 2020, a intrat în vigoare Legea nr. 136/2020, cunoscută ca și legea carantinării. Aceasta dispune de procedurile privind izolarea sau carantinarea unei persoane fizice sau a unei localități, respectiv dispune de perioada minimă sau maximă de izolare/carantinare a unei persoane.

OUG nr. 126/2020 actualizează acordarea concediilor medicale pentru persoanele aflate în izolare/carantinare, conform Legii nr. 136/2020.

Astfel, pentru izolare/carantinare, se acordă concediu medical fără să existe obligația unui stagiu de cotizare.

Desigur, nu este necesar stagiul de cotizare în cazul unor urgențe medico-chirurgicale, tuberculozei, a unor boli infectocontegioase prevăzute deja în legislația de specialitate.

Indemnizația pentru concediu medical pentru izolare/carantinare este suportată integral din bugetul asigurărilor sociale de sănătate.

Procentul de indemnizație pentru concediul medical aferent izolării/carantinării este de 100% din nivelul veniturilor luate în considerare la baza de calcul.

Durata de izolare/carantinare nu diminuează numărul de zile de concediu medical acordate unui salariat pentru celelalte afecțiuni.

Certificatele de concediu medical pentru izolare/carantinare se eliberează de medicii curanți în funcție de evoluția bolii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here