Preşedintele Klaus Iohannis a semnat astăzi, 3 august, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români (PL-x 575/11.12.2017), scrie Administraţia Prezidenţală. 

Potrivit legii, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, se modifică.

Potrivit unui articol nou introdus, „opţional, se poate elibera carte de identitate simplă sau carte electronică de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre părinţi, a reprezentatului legal, a persoanei desemnate din cadrul serviciului social, public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecţiei speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinţi, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul.”

La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) În cazul minorului care se află, în condiţiile legii, într-un serviciu social, public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecţiei speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinţi, actul de identitate se eliberează, prin grija acestui serviciu, de către
serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor din raza teritorială de competenţă.”

La articolul 16, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) De la data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, cartea de identitate simplă şi cartea electronică de identitate se eliberează:
a) cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani;
b) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
c) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani;
d) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 60 de ani, pentru cartea de identitate simplă.
(3) De la data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, cetăţenii români pot opta pentru eliberarea:
a) unei cărţi electronice de identitate, în una dintre variantele prevăzute la art. 17 alin. (6);
b) unei cărţi de identitate simple.”

Legea mai prevede ca până la împlinirea vârstei de 12 ani, cartea electronică de identitate, „se eliberează fără imaginile impresiunilor papilare.”

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here