Ordinul ANAF nr. 3039 din 24 Iulie 2020 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 0684 din 31 iulie 2020

Actul normativ analizat astăzi se adresează operatorilor economici ce efectuează servicii comunicate electronic, servicii de radiodifuziune și televiziune și telecomunicații.

În momentul în care o persoană impozabilă efectuează aceste tipuri de prestări de servicii către persoane neimpozabile cu domiciliul în Comunitatea europeană, apar obligații fiscale suplimentare.

Astfel, dacă prestatorul serviciului este din afara Comunității europene, acesta trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA într-un stat membru, oricare ar fi acesta. Acest operator va primi un cod de TVA de tip EU.

În momentul în care o persoană impozabilă prestează servicii din categoria celor de mai sus, către beneficiari persoane neimpozabile din diverse state membre, această persoană trebuie să factureze cu cota de TVA din statul unde este își are domiciliul beneficiarul serviciului.

Fie se înregistrează în scopuri de TVA în toate aceste state membre, fie utilizează ghișeul unic Mini One Stop Shop, unde va depune o declarație specială de TVA.

Desigur, există o excepție dacă suma prestărilor de servicii nu depășește în anul calendaristic respectiv suma de 10.000 euro, se poate factura cu cota de TVA din statul de rezidență al prestatorului.

În cazul României, această opțiune se poate realiza dacă cifra de afaceri din anul curent nu depășește suma de 46.337 lei, și se depune formularul 085 – Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal.

Ordinul ANAF nr. 3039/2020 aduce câteva modificări tehnice pe care le va urma persoana impozabilă din afara Comunității dacă se înregistrează în scopuri de TVA în România sau/și aduce modificări tehnice pentru persoanele impozabile române ce prestează astfel de servicii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here