Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a publicat pe pagina de facebook care sunt paşii de urmat pentru a deschide dosarul de pensie pentru românii care muncesc legal în ţările UE.   

Potrivit postării, pentru a obține o pensie din sistemul public din Spania sau din Italia, persoana trebuie să aibă minim 15, respectiv 20 ani de muncă contributivă, adică lucrați cumulat în orice stat al Uniunii Europene.

Iar pentru a obține o pensie din sistemul public din România, o persoană trebuie să aibă minim 15 ani de muncă contributivă, adică lucrați doar în România sau cumulat în orice stat al Uniunii Europene.

„Dacă aveți minim 15 ani de lucru în România, vi se va calcula o pensie în România, separată de pensia pe care o veți primi din celălalt stat. Deci contează mult perioada muncită pentru care s-au plătit contribuții”, a menţionat Ministrul Muncii.

Totodată, dacă vechimea este mai mică de 15 ani, este necesar pentru deschiderea dreptului de pensie din România, de confirmarea vechimii complete din străinătate prin formularul E 205.

Ministrul a mai precizat că pentru stabilirea drepturilor de pensie, persoana îndreptățită se adresează UNEI SINGURE INSTITUȚII în țara în care are domiciliul sau reședința la momentul pensionării, această cerere fiind valabilă pentru toate instituțiile din țările membre Uniunii Europene unde persoana a lucrat.

Pași pentru deschiderea dosarului de pensie comunitară:

  • Cererea de pensie se depune de regulă la instituția competentă din raza de domiciliu sau de reședință sau în baza unei procuri speciale, în România, dacă aveți domiciliul valabil aici. Documentele depuse împreună cu cererea dvs. pentru o pensie comunitară vor fi trimise către instituția omoloagă din țara unde ați lucrat, de către instituția din România, pentru a se deschide dreptul la pensie comunitară.

Schimbul de informații între state privind vechimea în muncă se face prin intermediul formularului E205. Instituțiile comunică între ele acest formular.

Violeta Alexandru recomandă românilor ca în  momentul în carese decid să deschidă dreptul de pensie merg la instituția de pensii din țară sau din străinătate, în funcție de locul în care au reședința, să se asigure că au toate documentele necesare. De exemplu, pentru limită de vârstă sunt necesare:

  • carnetul de muncă (original și copie)/alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;
  • actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naștere și de căsătorie (original și copie); livretul militar (original şi copie);
  • diploma de absolvire a învățământului universitar (original și copie) şi adeverința din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi; dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate;
  • adeverința privind sporurile cu CARACTER PERMANENT (cf. legii/contractului colectiv/individual de muncă (original);
  • adeverința privind încadrarea activității în fostele grupe I și/sau II de muncă, în condiții deosebite și speciale , în original. Atenție, angajatorul trebuie să fie achitat contribuții suplimentare pentru aceste grupe.
  • documente din care să reiasă perioada de lucru și locul de muncă în străinătate.

Atenţie: documentele depuse să aibă: număr, data de înregistrare, ștampila unității emitente, semnătura, să fie lizibile/nedeteriorate.

„Este indicat să reveniți după o perioadă (o lună, de exemplu) să verificați la instituția unde ați depus dosarul dacă s-au trimis către România documentele dvs. Sigur că ideal ar fi să vă contacteze instituțiile și eu sper ca așa să se și întâmple curând” mai subliniază ministrul.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here