În contextul adoptării la nivel comunitar a pachetului privind așa-numitele „remedii rapide” și în vederea clarificării unor aspecte care au generat întrebări la nivelul mediului economic, în Monitorul Oficial nr. 628/17.07.2020 a apărut Ordinul 2148/2020, emis de către ministrul finanțelor publice.

Astfel, Ordinul 2148/2020 a intrat în vigoare începând cu 17.07.2020 și prevede, printre altele, următoarele aspecte:

  1. Modificarea definiției exportatorului

Se specifică faptul că exportatorul în sensul TVA este furnizorul care realizează livrări de bunuri care sunt transportate în afara teritoriului UE, atât în cadrul cât și în absența unei tranzacții comerciale.

  1. Scutirea de TVA pentru exporturile de bunuri

Se introduce obligația prezentării raportului de export ca document justificativ în cazul produselor accizabile care se deplasează în regim suspensiv de accize prin intermediul sistemului EMCS.

Se specifică faptul că, în cazul unor exporturi realizate din România de către o companie stabilită în afara UE, care nu poate fi considerată exportator din punct de vedere vamal, scutirea de TVA se poate aplica de către acesta dacă declarația vamală de export conține la caseta 44 anumite informații.

Nu în ultimul rând, se specifică faptul că, în absența documentației obligatorii, scutirea de TVA aferentă exporturilor de bunuri poate fi aplicată și dacă exportatorul poate dovedi prin alte mijloace de probă faptul că bunurile au părăsit teritoriul UE.

  1. Scutirea de TVA pentru prestările de servicii legate direct de exportul de bunuri

Se clarifică faptul că, pentru a fi considerate servicii legate direct de un export de bunuri, serviciile în discuție trebuie să contribuie la realizarea exportului și să fie furnizate direct fie exportatorului, fie destinatarului produselor exportate.

  1. Scutirea de TVA pentru livrări intracomunitare de bunuri

Se clarifică faptul că Statul Membru de destinație poate fi diferit de Statul Membru care a atribuit codul de TVA comunicat de către client vânzătorului.

Totodată, se elimină obligativitatea prezentării ca document justificativ pentru scutirea de TVA a contractului/comenzii sau a documentelor de asigurare.

Se reglementează conceptul prezumției efectuării livrării intracomunitare pe baza unei documentații distincte și se clarifică faptul că, în cazurile care nu se încadrează în prezumția menționată (e.g. transportul bunurilor este realizat cu mijloace proprii, persoanele implicate în transportul bunurilor nu sunt părți independente atât una de cealaltă, cât și față de vânzător și de cumpărător etc.), transportul intracomunitar al bunurilor se justifică doar cu factura și documentele care atestă transportul bunurilor în alt Stat Membru.

Printre documentele care atestă transportul bunurilor, menționate anterior, pot fi CMR semnat și o poliță de asigurare corespunzătoare expedierii sau transportului bunurilor sau documente bancare care să ateste plata pentru expedierea sau transportul bunurilor.

Este menționată și condiția deja introdusă în Codul Fiscal privind depunerea unei declarații recapitulative (i.e. D390) completată corespunzător, pentru acordarea scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare.

  1. Alte aspecte

Prezentarea documentației pentru justificarea scutirilor de TVA se va realiza în termen de maximum 150 de zile calendaristice de la data faptului generator pentru respectiva tranzacție.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here