Senatul va dezbate un proiect legislative de debirocratizare și modificare a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, măsurile vizând simplificare mai multor aspecte: transfer mai rapid de părți sociale, reguli proprii fiecărui SRL, renunțarea la pragul minim de capital social, de 200 lei, dar și alinierea la standardele tranzacțiilor transfrontaliere.

Noul act normativ, care modifică Legea societăților comerciale, prevede, la art. 11, alin. (1), că întregul “capital social al unei societăţi cu răspundere limitată se divide în părţi sociale egale”.

Alineatul (1) al articolului 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat.”

Cererea de opoziție se va judeca în camera de consiliu, cu citarea părţilor, conform Codului de procedură civilă.

De asemenea, se modifică articolul referitor la transmiterea capitalului social către persoane din afara societății.

Alineatul (2) al articolului 202 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Dacă actul constitutiv nu prevede altfel, transmiterea către persoane din afara societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social.”

Practic, într-o cesiune de creanțe către un terț, sau în orice altă tranzacție a unei afaceri, se vor economisi perioadele îndelungate pe care birocrația documentelor depuse le impunea până acum.

De asemenea, alineatele (2A1)-(2A4) ale articolului 202 se abrogă, cea ce înseamnă că asociații SRL-urilor vor putea să își stabilească prin actul constitutiv reguli proprii cu privire la condițiile transferului părților

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here